Bạn đang ở đây

Một chương trình can thiệp dành cho người hành hung được công nhận là gì?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services. Updated and revised by Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Một chương trình can thiệp dành cho người hành hung được công nhận là gì?

Các chương trình can thiệp dành cho người hành hung là các chương trình tư vấn dành cho những người ngược đãi bạn tình của họ.

Tòa án chỉ có thể ra lệnh cho một người ngược đãi đi tham dự một chương trình mà đã được tiểu bang "công nhận".

Hầu hết các chương trình can thiệp dành cho người hành hung được công nhận hoạt động theo cách sau:

 • Người ngược đãi phải đi tới một vài buổi cung cấp thông tin ban đầu.
 • Chương trình có thể không nhận anh ta. Không phải người ngược đãi nào cũng phù hợp với các chương trình này.
 • Nếu anh ta được nhận vào chương trình, anh ta phải ký vào một bản thỏa thuận với nội dung rằng anh ta sẽ hoàn tất chương trình, anh ta sẽ không hành xử bạo lực, và anh ta sẽ không sử dụng chất gây nghiện hay chất cồn trong thời gian tham dự chương trình.
 • Anh ta sẽ phải trả tiền cho chương trình. Không phải mọi chương trình đều tốn kém như nhau. Một số chương trình tính lệ phí theo thu nhập. Nếu anh ta có thu nhập thấp, anh ta có thể được giúp đỡ trong việc trả tiền cho chương trình
 • Anh ta có thể sẽ phải tham dự 80 giờ cho các buổi học. Các buổi học thường kéo dài 2 giờ và kéo dài trong 40 tuần. Hầu hết các buổi học được tổ chức theo nhóm, tuy nhiên bản thân anh ta có thể cũng phải nói chuyện với một chuyên viên tư vấn.
 • Đây không phải là một chương trình tư vấn riêng tư. Chương trình có thể chia sẻ những gì anh ta nòi và làm với tòa án và một số cơ quan khác. Chương trình cũng sẽ báo cáo với tòa án về việc anh ta tham dự bao nhiêu buổi học.
 • Nếu bạn muốn, chương trình sẽ cho bạn biết khi nào người ngược đãi hoàn tất chương trình. Chương trình cũng có thể cảnh báo cho bạn biết về những gì anh ta nói, ví dụ như sự đe dọa hoặc bất cứ điều bạo lực gì anh ta nói về bạn.
 • Chương trình sẽ giới thiệu người ngược đãi tới các dịch vụ khác mà anh ta cần, như các chương trình chất gây nghiện/chất cồn, chương trình dạy nghề, các lớp kỹ năng làm cha mẹ, v.v.

Một người không nhất thiết phải đợi tới khi tòa án ra lệnh cho anh ta đi tham dự một trong những chương trình như thế này. Anh ta có thể tự mình đi tham dự.

Các chương trình này thường dùng các buổi tư vấn theo nhóm để giảng dạy và chỉ ra cho người ngược đãi rằng anh ta sai trái ở chỗ nào. Chương trình cố gắng thực hiện 2 điều:

 • Ngăn chặn người đó có các hành động kiểm soát và ngược đãi, và
 • Bảo vệ nạn nhân của người ngược đãi được an toàn.

Đọc thêm về các chương trình can thiệp dành cho người hành hung được công nhận (Batterer Intervention programs ) trên trang web của Các dịch vụ Con người và Sức khỏe tiểu bang Massachusetts.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Hộp Vàng
 • Bài Các chương trình Can thiệp Dành cho Người Hành hung tại MLH
 • Các chương trình Can thiệp dành cho người Hành hung của Bộ Sức khỏe Cộng đồng Tiểu bang Massachusetts   Học hỏi về các chương trình can thiệp dành cho người hành hung được công nhận (Batterer Intervention Programs) tại khu vực của bạn.