Bạn đang ở đây

Nếu tôi muốn nói chuyện với người ngược đãi hoặc muốn quay trở lại với nhau thì sao?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services. Updated and revised by Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Nếu tôi cho anh ta quay trở về nhà hoặc gọi cho anh ta hay đi gặp anh ta thì có phải là tôi có vi phạm án lệnh bảo vệ 209A không?

Không. Người ngược đãi được gọi là "bị cáo" trong án lệnh bảo vệ 209A của bạn sẽ là người duy nhất có thể vi phạm nó. Bạn không thể vi phạm án lệnh dành cho anh ta. Nếu  bạn gọi hoặc đi gặp anh ta bởi vì bạn cần trao đổi về con cái hoặc việc gì khác, bạn không vi phạm Án lệnh đó. Nhưng nếu án lệnh qui định rằng anh ta không được liên lạc với bạn mà anh ấy vẫn làm thì anh ấy đang vi phạm án lệnh đó.

Quan trọng

Nếu bạn gọi cho anh ta hoặc đi gặp anh ta hay mời anh ta đến nhà, tòa án và cảnh sát có thể xem xét điều này nếu trong tương lai bạn lại cần đến sự giúp đỡ của họ. Nếu bạn liên hệ với anh ta, cảnh sát sẽ không sẵn lòng bắt giữ anh ta hoặc trong tương lai cáo buộc anh ta phạm tội nếu chỉ vì liên lạc với bạn.

Tôi nên làm gì nếu chúng tôi quay lại với nhau?

Nếu bạn muốn quay lại với nhau, hoặc kể cả chỉ muốn nói chuyện hay gặp anh ta, bạn có thể:

  • đề nghị tòa án thay đổi án lệnh. Tòa án có thể bãi bỏ phần "không liên lạc" trong án lệnh nhưng vẫn giữ lại phần "không ngược đãi" trong án lệnh. Bạn có thể vẫn có một án lệnh qui định rằng anh ta không thể ngược đãi bạn, nhưng anh ta sẽ không gặp rắc rối nếu liên hệ với bạn hoặc ở cùng bạn. Bạn cũng có thể đề nghị tòa án bãi bỏ các phần khác trong án lệnh. Nhớ đọc kỹ án lệnh và suy nghĩ về những phần bạn muốn giữ lại và những phần bạn muốn bỏ đi. Sau đó đi đến tòa án và nói với lục sự viên tòa rằng bạn muốn nộp một kiến nghị để thay đổi án lệnh của bạn. Hãy dùng một mẫu Kiến nghị Chỉnh sửa hoặc Chấm dứt Án lệnh Bảo vệ Ngược đãi (Plaintiff's Motion to Modify or Terminate Abuse Prevention Order). Đánh dấu vào ô trong Kiến nghị nói rằng bạn muốn chỉnh sửa án lệnh 209A. Viết xuống những gì trong án lệnh bạn muốn chỉnh sửa. Nhớ nói rõ phần nào trong án lệnh bạn muốn xóa bỏ, phần nào bạn muốn giữ lại và lý do tại sao.  Hay
  • Xin "bãi miễn" án lệnh bảo vệ 209A. Việc này sẽ chấm dứt án lệnh một cách hoàn toàn.

Tôi làm thế nào để xin chấm dứt một án lệnh bảo vệ 209A?

Nếu bạn muốn chấm dứt án lệnh bảo vệ 209A của bạn, bạn có thể đề nghị tòa chấm dứt  nó. Việc này gọi là “chấm dứt" án lệnh. Bạn có thể muốn làm điều này nếu bạn đã quay trở lại với người kia. Đôi khi mọi người xin chấm dứt án lệnh vì họ cảm thấy án lệnh đã đặt họ vào tình trạng nguy hiểm hơn.

Bạn có thể xin chấm dứt án lệnh trong vào giờ làm việc của tòa vào bất cứ ngày nào. Hãy đi tới tòa án mà đã cấp án lệnh cho bạn. Hãy nói với lục sự viên tòa rằng bạn muốn đề nghị thẩm phán tòa chấm dứt án lệnh bảo vệ 209A. Yêu cầu một "mẫu kiến nghị" ("Plaintiff's Motion to Modify or Terminate Abuse Prevention Order") Viết trong mẫu này rằng bạn muốn chấm dứt án lệnh bảo vệ 209A của bạn, và đưa lý do tại sao bạn muốn chấm dứt án lệnh này.

Bạn cũng có thể muốn giữ lại án lệnh nhưng đề nghị  bỏ đi một số phần nào đó. Bạn có thể để nghị bỏ đi các phần "tránh xa" và "không liên lạc" trong án lệnh nhưn vẫn giữ các phần khác trong án lệnh qui định rầng anh ta không được ngược đái bạn. Theo cách này, kể cả nếu bạn quay lại với nhau hay bạn muốn có thể nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ vẫn biết rằng anh ta có thể bị bắt giữ và vào tù nếu gây thương tích hay đe dọa bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý