Bạn đang ở đây

Một án lệnh bảo vệ 209A giúp tôi như thế nào?

Ấn hành bởi Projeto do AmeriCorps do Western Massachusetts Legal Services (Serviços Jurídicos do Oeste de Massachusetts). Atualizado e revisto pelo Advogado Jeff Wolf para o MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Bảy 2014

Ai có thể xin một án lệnh bảo vệ 209A?

Bạn có thể yêu cầu một án lệnh bảo vệ 209A chống lại một người nếu:

 • bạn đang kết hôn với người đó;
 • bạn đã từng kết hôn với người đó;
 • bạn đang hẹn hò với người đó;
 • bạn đã từng hẹn hò với người đó;
 • bạn có một đứa con với người đó;
 • bạn sống trong cùng nhà với người đó;
 • hoặc bạn đã từng sống trong cùng nhà, hoặc; hoặc
 • bạn có liên hệ huyết thống hoặc qua hôn nhân với người đó (ví dụ, một người anh em họ, anh rể, anh em trai).

Nếu bạn cần được bảo vệ khỏi một người nào đó trong "gia đình" bạn nhưng không nằm trong danh sách này, bạn vẫn có thể xin một án lệnh bảo vệ 209A. Bạn cũng có thể nộp một khiếu kiện hình sự chống lại người này. (Xem Khiếu kiện Hình sự (Criminal Complaints) để biết thêm thông tin về việc nộp môt khiếu kiện hình sự).

Liệu tôi có thể xin một án lệnh bảo vệ 209A nếu bạn tình của tôi đã không hề đánh đập tôi hay không?

Bạn có thể xin được một án lệnh bảo vệ 209A chống lại bất cứ ai trong danh sách thuộc Cẩu hỏi 3 (Question 3) người đã:

 • gây tổn thương cho bạn về thể xác;
 • tìm cách gây tổn thương cho bạn về thể xác;
 • làm cho bạn sợ hãi bị tổn thương về thể xác, hoặc
 • ép buộc bạn có quan hệ tình dục hoặc đụng chạm tình dục bằng cách đe dọa bạn hoặc làm cho bạn cảm thấy không có lựa chọn nào khác.

Một án lệnh bảo vệ 209A làm gì?

Một án lệnh bảo vệ 209A là một án lệnh của tòa án chỉ ra rằng một người ngược đãi không được làm những điều gì đó cụ thể. Nếu người đó vẫn cứ làm những điều đó là anh ta "vi phạm" án lệnh. Việc vi phạm một án lệnh 209A trở thành một tội hình sự và anh ta có thể bị cảnh sát bắt giữ. Một án lệnh bảo vệ 209A cũng có thể ra lệnh cho người ngược đãi làm những việc như trả các biên lại tiện ích hoặc trả tiền cấp dưỡng con cái.

Bạn cũng có thể đề nghị tòa án ra lệnh những điều để bạn được an toàn. Một vài ví dụ của việc tòa án có thể làm gì như một phần của án lệnh bảo vệ 209A (209A protective order) là:

 • ra lệnh cho người đó chấm dứt việc đe dọa, làm tổn thương, hoặc ngược đãi bạn hay con cái của bạn;
 • ra lệnh cho người đó không được liên lạc với bạn hoặc con cái bạn dưới bất cứ hình thức nào;
 • ra lệnh cho người đó tránh xa khỏi nhà của bạn hoặc căn hộ bạn ở, hoặc những nơi khác như chỗ làm của bạn, trường học của bạn hoặc trường học hay nơi giữ trẻ của con cái bạn. Án lệnh có thể qui định rằng người đó phải cách xa bạn và những nơi này ít nhất là 100 yard (thước Anh).
 • ra lệnh cho người đó dọn ra khỏi nhà bạn, nếu anh ta đang sống cùng bạn;
 • giữ bí mật địa chỉ của bạn (keep your addresses secret) để người đó không thể tìm ra được nơi bạn sống.
 • cho bạn quyền nuôi con tạm thời (custody of your child
 • ra lệnh cho người đó cấp dưỡng cho bạn;
 • ra lệnh cho người đó cấp dưỡng cho con bạn (support your child
 • ra lệnh cho người đó trả bạn bất cứ phí tổn nào gây ra do sự ngược đãi của anh ta, như tiền lương bị hao hụt, các hóa đơn y tế, đồng hồ bị gãy hỏng, khóa phải thay, hoặc các tài sản bị hư hại khác;
 • qui định rằng người đó không thể xem hồ sơ của con bạn ở trường học hay đến dự các cuộc họp ở trường;
 • ra lệnh cho người đó không được cắt các dịch vụ tiện ích do anh ta đứng tên, hoặc ra lệnh cho ta nối lại dịch vụ nếu and ta đã cắt các dịch vụ đó;
 • ra lệnh cho người đó nộp lại thẻ căn cước vũ khí và bất cứ súng hay vũ khí nào của anh ta cho cảnh sát;
 • ra lệnh cho người đó giao lại cho bạn tất cả chìa khóa nhà;
 • ra lệnh cho người đó giao lại cho bạn xe hơi của gia đình và các chìa khóa sơ cua;
 • ra lệnh cho người đó không được tiêu dùng hay lấy tiền từ trương mục ngân hàng trong một thời gian ngắn;
 • yêu cầu cảnh sát hộ tống bạn đi lấy những vật dụng của bạn;
 • ra lệnh cho người đó đưa cảnh sát theo cùng nếu anh ta đến lấy những vật dụng của anh ta;
 • gửi người đó tới một chương trình can thiệp dành cho người hành hung được công nhận (certified batterer's intervention program). Một thẩm phán Tòa án Gia đình và Di chúc có thể ra lệnh cho anh ta phải tham dự một chương trình trước khi anh ta có thể thăm viếng con của bạn. Một thẩm phán Tòa án Quận chỉ có thể khuyến nghị rằng anh ta đi tham dự một chương trình như là một phần trong án lệnh bảo vệ 209A. Nếu anh ta vi phạm án lệnh bảo vệ 209A, Tòa án Quận khi đó có thể ra lệnh cho anh ta phải đi tham dự một chương trình được công nhận dành cho kẻ hành hung.
 • ra lệnh những thứ hợp lý khác mà bạn cần để cảm thấy an toàn, Nếu bạn cần lấy con vật nuôi của bạn ra khỏi nhà, đề nghị thẩm phán tòa ra lệnh cho người kia phải cho bạn vào trong nhà để lấy con vật nuôi của bạn. Nếu bạn cần gì khác nữa, đề nghị thẩm phán tòa ra lệnh đó.

Xem Án lệnh Phòng tránh Ngược đãi trang 1 (Abuse Prevention Order page 1) và trang 2 (page 2).

Một án lệnh bảo vệ 209A sẽ giúp tôi được an toàn không?

Nếu bạn xin được một án lệnh bảo vệ 209A, nó có thể giúp cho bạn được an toàn. Nhưng cũng có thể không. Đôi khi, cố gắng để có được một án lệnh bảo vệ 209A có thể làm tình hình càng tồi tệ đi.

Một án lệnh bảo vệ 209A là một án lệnh chính thức từ một tòa án. Án lệnh này cho người kia biết rằng bạn đang nghiêm túc về vấn đề chấm dứt ngược đãi. Án lệnh cũng cho phép cảnh sát quyền bắt người kia nếu làm những điều đi ngược lại với án lệnh.

Ví dụ

Bạn có một án lệnh qui định rằng người kia phải ở cách nhà bạn ít nhất là 100 yard (thước Anh). Nếu anh ta bước tới cửa trước nhà bạn và bấm chuông, bạn có thể gọi cho cảnh sát và yêu cầu họ bắt giữ anh ta.

Tuy nhiên một án lệnh bảo vệ 209A không phải là một cái áo giáp chống đạn. Nó chỉ là một tờ giấy. Nó có thể làm cho người kia lo sợ và tránh xa bạn. Nếu bạn có một án lệnh 209A thì cảnh sát có thể làm giúp bạn nhiều hơn. Nhưng án lệnh có thể không đủ để ngăn chặn người kia gây thương tổn cho bạn. Đôi khi một án lệnh tòa án làm cho một người ngược đãi tức giận hơn và nhiều khả năng sẽ làm bạn tổn thương.

Bạn biết ai là người ngược đãi bạn. Bạn biết nếu anh ta là người sẽ tôn trọng một ánh lệnh từ tòa án. Bạn biết nếu anh ta là người không quan tâm nếu có một án lệnh tòa án và dù thê nào cũng sẽ làm những gì anh ta muốn. Bạn cũng biết nếu xin được một án lệnh từ tòa án thì nhiều khả năng sẽ làm anh ta điên tức đến mức muốn gây cho bạn tổn thương nhiều hơn.

Nếu bạn xin được một án lệnh bảo vệ 209A, đó mới chỉ nên là một phần trong kế hoạch an toàn cá nhân (personal safety plan). Bạn nên lập một kế hoạch an toàn hoàn chỉnh trong đó đưa ra những gì bạn sẽ làm để trốn thoát hoặc bảo vệ bản thân mình nếu người kia ngược đãi cho dù bạn có một án lệnh. Bạn có thể được giúp đỡ trong việc lập một kế hoạch an toàn. Hầu hết các chương trình dành cho phụ nữ bị hành hung đều có các chuyên gia tư vấn người có thể trao đổi với bạn và giúp bạn lập một kế hoạch. Hãy gọi tới Safelink để tìm được một chương trình gần bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý