Bạn đang ở đây

Tôi phải làm thế nào để nộp đơn xin lệnh bảo vệ 209A?

Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf, Access to Justice Fellow with Community Legal Services And Counseling Center and MassLegalHelp
Sự xem xét lại tháng sáu 2015

Dùng các danh sách kiểm tra của chúng tôi để tìm ra Đơn bạn cần

forms graphic

Nếu bạn đang dùng các đơn bằng tiếng Việt, bạn cũng sẽ cần cả đơn bằng tiếng Anh.

Lấy Đơn

Bạn có thể lấy đơn bằng tiếng Anh và bằng 8 ngôn ngữ khác:

 • Từ thư ký tại một toà án. Dùng danh mục kiểm tra để cho người thư ký biết đơn mà bạn cần.
 • • Tải đơn từ trang tin trực tuyến của toà ánRestraining Orders (Các Đơn xin Án Lệnh Tránh Xa).

Điền các đơn

Quan trọng

Hãy khoan ký và điền ngày vào các đơn cho tới khi bạn nộp chúng cho thư ký tại toà án.

Tại toà án

Bạn có thể điền các đơn ngay tại toà án hay mang chúng về điền rồi mang trở lại nộp sau đó. Hãy khoan ký và điền ngày vào các đơn cho đến khi bạn nộp chúng cho thư ký tại toà án.

Trực tuyến

Khi bạn tới toà để nộp các đơn mà bạn đã tải về, thư ký có thể yêu cầu bạn sao lại Trang 1 và 2 của Đơn Khiếu nại vào các đơn có 3 liên với giấy than nằm ở giữa.

Các đơn bằng tiếng Việt

Nếu bạn đáng dùng các đơn bằng tiếng Việt,

 1. Hãy điền tất cả các đơn tiếng Việt ngoại trừ BẢN KHAI CÓ TUYÊN THỆ.
 2. Hãy viết Bản Khai Tuyên Thệ bằng tiếng Việt trong Bản AFFIDAVIT tiếng Anh. Bản Khai có Tuyên Thệ bằng tiếng Việt giải thích những gì mà bản Afffidavit bằng tiếng Anh yêu cầu bạn làm.
 3. Dùng đơn tiếng Việt của bạn để điền đơn tiếng Anh một cách tốt nhất mà bạn có thể làm được. Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc dịch các thông tin của bạn đưa vào các đơn tiếng Anh, thư ký sẽ cho bạn một thông dịch viên khi bạn đến nộp đơn.

Quan trọng

Nếu bạn đang làm việc với một nhân viên về bạo hành gia đình, yêu cầu họ điện thoại trước để được thu xếp một thông dịch viên toà án.

Nếu bạn tự làm hãy mang theo một bảng Interpreter Services (Dịch vụ Thông Dịch) tới toà. Đưa nó cho thư ký, và chỉ vào ngôn ngữ của bạn.

Điền đơn

Đi đến toà án dành cho khu vực bạn đang sinh sống. Nếu bạn đã chuyển đi do bị ngược đãi, bạn vẫn có thể đi đến toà án nơi bạn từng sinh sống. Bạn cũng có thể đi đến toà án khu vực nơi bạn đang sinh sống hiện tại.

Nếu bạn có các báo cáo cảnh sát, hồ sơ y tế, hoặc các hình ảnh về việc ngược đãi, hãy mang chúng theo. Nhưng bạn không cần phải có bất cứ thứ gì trong số này.

Đưa các đơn mà bạn đã điền cho người thư ký tại toà án.

Thứ ký có thể yêu cầu bạn sao lại Trang 1 và 2 của Đơn Khiếu nại vào các đơn có 3 liên với giấy than nằm giữa.

Các thư ký toà không được phép đưa ra các lời khuyên pháp lý. Họ không thể nói cho bạn biết bạn nên nói gì trong đơn.

Phí tổn là bao nhiêu?

Mọi thứ đều miễn phi. Không có bất cừ khoản thu nào:

 • obter os formulários,
 • protocolar os formulários, ou
 • usar os serviços de interpretação.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý