Thông tin khẩn cấp về Vi Rút Corona (COVID-19)

Bạn đang ở đây

Tôi có thể xin một án lệnh bảo vệ 209A ở đâu?

Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Bạn có thể xin được một án lệnh bảo vệ 209A tại Tòa án Quận gần nơi bạn sống (District Court near where you live) hay tại Tòa án Gia đình và Di chúc tại quận hạt của bạn (Probate and Family Court in your county).

Bạn cũng có thể đi tới Tòa án Tối cao ở quận hạt của bạn (Superior Court in your county). Nếu bạn sống ở Boston, bạn có thể đi tới Tòa án Thành phố Boston (Boston Municipal Court) gần nơi bạn sống. Hầu hết mọi người xin án lệnh bảo vệ 209A từ Tòa án Quận, Tòa án Thành phố Boston, hay Tòa án Gia đình và Di chúc.

Nếu bạn chuyển tới một thì trấn khác ở tiểu bang Massachusetts, bạn có thể đi tới tòa nơi bạn đang sống hoặc đi tới tòa nơi xảy ra sự ngược đãi. Điều này tùy bạn lựa chọn.

Trong chương này, mọi điều chúng tôi nói về Tòa án Quận cũng áp dụng đối với Tòa án Thành phố Boston và Tòa án Tối cao.

Liệu đi tới Tòa án Quận có tốt hơn đi tới Tòa án Gia đình và Di chúc có tốt hơn không?

Điều này tùy thuộc ở bạn. Có một vài điều để cân nhắc xem cái nào thì tốt hơn cho bạn:

Khoảng cách và việc đi lại

  • Nếu việc đi tới các nơi xa xôi làm cho bạn gặp khó khăn, tìm hiểu xem tòa án nào gân chỗ bạn hơn (which court is closer to you). Bạn có thể muốn chọn một tòa án gần nhất. Có nhiều Tòa án Gia đình và Di chúc, vì thế Tòa án Quận có thể gần nhà bạn hơn.
  • Tìm hiểu xem giờ nào các tòa án gần chỗ bạn mở cửa (when the courts near you are open). Ở một số quận hạt, Tòa án Gia đình và Di chúc chỉ mở cửa một phần thời gian trong ngày. Nếu bạn đi tời một Tòa án Gia đình và Di chúc khi không mở cửa, họ sẽ chuyển bạn tới Tòa án Quận. Bạn có thể muốn gọi tới cả hai tòa, Tòa án Quận gần chỗ bạn (District Court near you) và Tòa án Gia đình và Di chúc tại quận hạt của bạn (Probate and Family Court in your county) để tìm hiểu xem khi nào thì những tòa án đó mở cửa.

Trợ giúp với giấy tờ và buổi điều trần

Có nhiều tòa án có những người bênh vực ở tại tòa những người có thể giúp bạn nộp một đơn xin án lệnh bảo vệ 209A. Những người bênh vực có thể từ:

  • KẾ HOẠCH AN TOÀN, (SAFEPLAN), một chương trình của Văn phòng Trợ giúp Nạn nhân tiểu bang Massachusetts (MOVA). Những người bênh vực từ SAFEPLAN làm việc với các chương trình bạo hành gia đình của địa phương.
  • Các chương trình Bênh vực Nạn nhân/Nhân chứng của Văn phòng Công tố viên;
  • một chương trình dành cho phụ nữ bị hành hung; hay

Nếu bạn muốn có một ai đó giúp đỡ bạn, hãy tìm xem tòa án nào ở gần bạn có một người bênh vực tại đó.

Nếu bên cha mẹ kia muốn thăm viếng con cái của bạn

Tòa án Quận không được phép đưa ra các phán quyết về quyền thăm viếng giữa bên cha mẹ kia và con cái của bạn trong một án vụ 209A. Nếu thẩm phán tại Tòa án Quận hỏi bạn có muốn đặt ra một lịch thăm viếng, bạn có quyền nói không.

  • Toà án Gia đình và Di chúc có thể đưa ra án lệnh về vấn đề thăm viếng  trong một án vụ 209A, nhưng chỉ khi bạn yêu cầu điều đó (but only if you ask for it).

Nếu bạn muốn có được một lịch thăm viếng ngay lập tức, bạn có thể muốn tới Tòa án Gia đình và Di chúc để nộp đơn xin một án lệnh bảo vệ 209A. Nếu bạn không muốn tòa án quyết định về quyền thăm viếng, bạn có thể muốn tới Tòa án Quận để xin một án lệnh bảo vệ 209A. Nếu bạn bắt đầu ở Tòa án Quận và bên cha mẹ kia muốn thăm viếng con của bạn, anh ta sẽ phải đi tới Tòa án Gia đình và Di chúc để mở một hồ sơ mới.

Nếu bạn tới Tòa án Gia đình và Di chúc, bạn nên chuẩn bị để trao đổi về quyền thăm viếng. Nếu việc bên cha mẹ kia thăm viếng con bạn là không an toàn, bạn có thể đề nghị không có việc thăm viếng. Nếu việc cha mẹ kia thăm con bạn là an toàn, bạn nên suy nghĩ về kiểu lịch thăm viếng nào bạn muốn. Viết ra giấy và chuẩn bị để trình cho tòa. Như thế, án lệnh 209A của bạn có thể thiết lập một lịch thăm viếng mà phù hợp với bạn.

Nếu bạn có quyền nuôi con hoặc có một án lệnh cấp dưỡng con cái từ Tòa án Gia đình và Di chúc

Tòa án Quận không được đưa ra bất cứ điều gì liên quan đến quyền nuôi và cấp dưỡng con cái trong án lệnh bảo vệ 209A. Nếu Tòa án Gia đình và Di chúc đã đưa ra án lệnh về quyền nuôi và cấp dưỡng con cái. Bạn vẫn có thể xin được một án lệnh bảo vệ 209A từ Tòa án Quận, nhưng án lệnh đó sẽ không bao gồm bất cứ điều gì liên quan đến quyền nuôi con hay cấp dưỡng con cái. Nếu bạn cần một án lệnh cho bạn quyền nuôi con, bạn phải nộp đơn xin án lệnh bảo vệ 209A tại Tòa án Gia đình và Di chúc là nơi đã đưa ra các phán quyết về quyền nuôi con và cấp dưỡng con cái.

Nếu bạn tới Tòa án Quận, lục sự viên có thể tìm cách chuyển bạn sang Tòa án Gia đình và Di chúc. Bạn có quyền nộp đơn xin một án lệnh bảo vệ tại Tòa án Quận, kể cả khi Tòa án Gia đình và Di chúc đã đưa ra phán quyết về quyền nuôi con và cấp dưỡng con cái. Tòa án Quận có thể vẫn cho bạn một án lệnh bảo vệ để bạn được an toàn, kể cả khi thẩm phán ở đây không thể đưa ra phán quyết về quyền nuôi con hay cấp dưỡng con cái. Hãy nói với lục sự viên rằng bạn muốn được thẩm phán Tòa án Quận xử án vụ này của bạn.

Trong trường hợp khẩn cấp, một thẩm phán Tòa án Quận có thể đưa ra một án lệnh vể quyền nuôi hoặc thăm viếng con cái mà mâu thuẫn với án lệnh của Tòa án Gia đình và Di chúc. Hãy đọc thêm về những gì Tòa án Quận có thể làm đối với những mâu thuần về án lệnh quyền nuôi và thăm viếng con cái trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu người ngược đãi đang đối mặt với các cáo buộc hình sự

Nếu người ngược đãi đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến bạo hành gia đình, bạn có thể nộp đơn xin án lệnh bảo vệ 209A của bạn tại Tòa án Quận nơi thụ lý các vụ án như vậy. Như thế bạn có thể làm việc với cùng một Người bênh vực Nạn nhân/ Nhân chứng cho cả hai án vụ.

Nếu các tòa án đã đóng cửa trong khi tôi cần một án lệnh thì sao?

Luôn có một thẩm phán tòa thường trực qua "Hệ thống Hồi đáp Tư pháp Khẩn cấp" Hãy gọi cho cảnh sát nếu bạn cần một án lệnh bảo vệ 209A vào buổi đêm, vào ngày nghỉ cuối tuần, hay vào một ngày lễ. Họ sẽ giúp bạn xin được một án lệnh bảo vệ 209A khẩn cấp từ thẩm phán tòa đang giữ nhiệm vụ thường trực.

Một án lệnh từ một thẩm phán thường trực sẽ có giá trị cho đến khi tòa án mở cửa trong ngày làm việc tiếp theo. Cảnh sát sẽ cho bạn biết phải đi tới đâu và vào lúc nào để xin án lệnh khẩn cấp được tiếp tục có hiệu lực.

Đọc về điều gì xảy ra nếu các tòa án đóng cửa.

Nếu tôi tới “nhầm” tòa án thì sao”

Nếu bạn cần một án lệnh bảo vệ 209A, bạn phải tới một tòa án mà phụ trách khu vực bạn đang sinh sống. Nếu bạn dọn đi do bị ngược đãi, bạn có thể vẫn tới tòa án phụ trách nơi bạn từng sống. Bạn cũng có thể đi tới tòa án phụ trách nơi ở mói của bạn.

Bạn cũng có thể tới “nhầm” tòa án, một tòa án mà không phụ trách nơi ở cũ hay nơi ở mới của bạn. Nếu điều đó xảy ra, thẩm phán không thể đơn thuần chuyển bạn sang tòa án “đúng”.

Hãy đọc về việc thẩm phán phải làm gì nếu bạn tới nhầm tòa án.

Nếu tôi tới tòa án và không có thẩm phán đang làm nhiệm vụ thì sao?

Nếu bạn tới một tòa án và không có thẩm phán nào đang làm nhiệm vụ, lục sự viên tòa án có trách nhiệm giúp bạn có được một cuộc điều trần với một thẩm phán ở một tòa án khác, hoặc qua điện thoại.

Hãy đọc về những điều lục sự viên có thể làm nếu không có một thẩm phán đang làm nhiệm vụ.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý