Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Nộp đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng

Sự xem xét lại Tháng Hai 2010

Tôi  phải nộp đơn ở tòa án nào?

Tại mỗi hạt trong tiểu bang Massachusetts đều có một Tòa án Gia đình và Di chúc.

Nếu bạn chỉ yêu cầu tiền cấp dưỡng con cái, bạn sẽ phải nộp Đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng tại hạt mà con bạn đang sinh sống. Bạn có thể nộp Đơn Khiếu kiên Cấp dưỡng tại hạt mà bạn đang sinh sống hoặc tại Tòa án Gia đình và Di chúc tại hạt mà chồng/vợ bạn đang sinh sống.

Sẽ tốn bao nhiêu tiền để nộp đơn cho án vụ này?

Tòa án Gia đình và Di chúc yêu cầu các lệ phí nộp đơn và phí xem xét một số các giấy tờ tài liệu. Tại thời điểm 1 tháng 7 năm 2009, không có lệ phí đi kèm Đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng , nhưng bạn phải trả $5 cho lệ phí lệnh triệu tập. Thêm vào đó, phó chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát cũng yêu cầu trả lệ phí $35-$45 cho dịch vụ tống đạt giấy tờ đến cho chồng hoặc vợ bạn.

Đơn Lệ phí đơn Khoản tính thêm Lệnh triệu tập chi phí cho phó chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát
Khiếu kiện Cấp dưỡng --- --- $5 $35-$45

Nếu tôi không có khả năng trả các lệ phí tòa án thì sao?

Bạn không phải trả những lệ phí này nếu:

 • bạn đang hưởng bất cứ phúc lợi xã hội nào (đời sống, Phiếu mua Thực phẩm. v.v. hoặc
 • thu nhập của bạn thấp hơn 125% mức đói nghèo liên bang (federal poverty level hoặc
 • bạn có thể chứng tỏ rằng việc trả các khoản lệ phí này sẽ gây khó khăn cho bạn trong việc chi trả tiền thuê nhà hoặc tiền nợ mua nhà hoặc mua thực phẩm và quần áo.  

Nếu bạn không thể trả các lệ phí này, hãy yêu cầu một mẫu Cam đoan Đói nghèo (Affidavit of Indigency form).  Mẫu đơn này đề nghị tòa án cho phép bạn nộp hồ sơ mà không phải các lệ phí. Việc này gọi là môt "miễn nhiễm chi phí". Mẫu đơn này cũng yêu cầu tòa đòi tiểu bang trả cho việc phó chánh án tòa hay phó cảnh sát phục vụ giấy tờ tòa án.

Bạn cũng cần phải viết xuống thu nhập của bạn (số tiền bạn kiếm được hàng tháng) trong một Bản Cam kết. Viết xuống tất cả những lệ phí mà cần được giúp đỡ: lệ phí nộp đơn, chi phí để được một phó chánh án tòa hoặc một cảnh sát phục vụ giấy tờ, và bất cứ những chi phí nào khác mà bạn cần được trả giúp. Trong Bản Cam Kết có những chỗ trống để bạn viết xuống những điều này. Tòa án có thể yêu cầu bạn cung cấp các giấy tờ tài liệu giải thích tại sao bạn cần tòa trả giúp cho bạn những chi phí này.

Tôi có thể giữ bí mật địa chỉ của tôi hay không?

Có. Bạn có thể giữ bí mật địa chỉ của bạn đối với chồng hoặc vợ bạn nếu bạn cần làm điều này vì lý do an toàn. Nộp một kiến nghị (motion) yêu cầu tòa "nhốt" (giấu) địa chỉ của bạn. Viết vào mẫu kiến nghị (motion form) tại sao việc để chồng hoặc vợ bạn biết được bạn sống ở đâu sẽ làm cho bạn không được an toàn. Hãy xem mẫu  Kiến nghị để Giữ kín Địa chỉ và Cam Đoan kèm theo (Motion to Impound Address and attached Affidavit).

Nộp đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng

 1. Lấy một Đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng (Complaint for Support form) và bản hướng dẫn (instructions) từ trang trực tuyến của Tòa Án Gia đình và Di chúc (Probate and Family court website) hoặc tại bất cứ Tòa án Gia đình và Di chúc nào ở tiểu bang Massachusetts. Tên đầy đủ của Đơn này là “Khiếu kiện Cấp dưỡng thể theo G.L. c. 209 §32F.” Nếu bạn cấn tiền cấp dưỡng bạn cũng sẽ cần một Biểu Hướng dẫn Tính tiền Cấp dưỡng (Child Support Guidelines Worksheet).
 2. Điền Đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng.
 3. Nộp đơn này. Bạn có thể nộp Đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng tại Tòa án Gia đình và Di chúc ở hạt nơi mà bạn sinh sống hoặc nơi mà chồng hoặc vợ bạn sinh sống.
  Khi bạn nộp đơn này:
  • Điền một bản cam đoan Đòi nghèo (Affidavit of Indigency form) nếu bạn không thể trả cho Lệnh triệu tập hay những chi phí để tống đạt những giấy tờ tòa án. Nếu bạn có thể đánh dấu vào ô A hoặc B trong bản Cam đoan này, thì hãy nhớ đánh dấu vào đó. Viên lục sự sẽ phê duyệt bản Cam đoan này, đóng dấu và cho bạn một bản sao. Điều đó có nghĩa là tòa sẽ lo các chi phí đó cho bạn.
  • Nộp một đơn kiến nghị (motion) “giữ kín” địa chỉ nếu bạn cần giữ bí mật địa chỉ của bạn đối với chồng hoặc vợ bạn để được an toàn. Viết trong đơn đề nghị lý do tại sao bạn sẽ không được an toàn nếu chồng hoặc vợ bạn tìm ra nơi bạn đang sống. Hãy xem một mẫu Đơn đề nghị Giữ kín Địa chỉ và Bản Cam đoan kèm theo (Motion to Impound Address and attached Affidavit).
  • Nộp một đơn kiến nghị tạm thời (motion for temporary orders) nếu bạn cần Tòa án đưa ra một án lệnh ngay lập tức (như tiền cấp dưỡng con cái). Nộp đơn kiến nghị này khi bạn bạn nộp đơn và Cam đoan đói nghèo. Yêu cầu viên lục sự cho một ngày điều trần để đưa vào đơn kiến nghị. Viết xuống ngày này vào đơn kiến nghị của bạn. Trong đơn kiến nghị luôn có một chỗ để bạn viết xuống thông tin này. Bạn cũng có thể nộp thông tin này sau nếu cần.
 4. Tống đạt giấy tờ. Lục sự viên sẽ đưa cho bạn một Lệnh triệu tập Quan hệ Gia đình. Đây là một giấy tòa dùng để chính thức thông báo cho chồng hoặc vợ bạn khi nào anh ấy hay cô ấy sẽ phải nộp Hồi đáp về vụ kiên của bạn. Tòa án chỉ có thể đưa ra quyết định về hồ sơ vụ án của bạn sau khi chồng hoặc (sheriff) vợ bạn nhận được Lệnh (constable) triệu tập này. Trao tận tay hay gửi cho chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát Lệnh triệu tập này và bản sao của tất cả những giấy tờ mà bạn đã nộp cho tòa để người đó tống đạt tới chồng hoặc vợ bạn. Nếu tòa phê chuẩn Cam đoan Đói nghèo của bạn (Affidavit of Indigency), hãy dùng một phó chánh án tòa án quận để tống đạt những giấy tờ này. Hãy đưa cho người phó chánh án tòa án quận một bản sao của Cam đoan Đói nghèo để tiểu bang trả lệ phí cho ông ấy hoặc bà ấy. Khi người phó chánh án tòa án quận chuyển tận tay giấy tờ cho chồng hoặc vợ bạn, việc đó được gọi là “tống đạt thủ tục”.
 5. Hãy đợi chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát trả lại Lệnh triệu tập và “Bằng chứng Tống đạt” cho bạn. Sau khi chánh án tòa án quận hay cảnh sát điền thông tin, ký và đề ngày vào phần gọi là “Bằng chứng Tống đạt”, nhớ yêu cầu phó chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát gửi trả lại bạn Lệnh triệu tập và “bằng chứng tống đạt”.
 6. Thực hiện “hồi trả tống đạt”.Trả lại bản gốc của Lệnh triệu tập Quan hệ gia đình cùng với chữ ký cho tòa án. Việc này gọi là “hồi trả tống đạt”. Hãy nhớ làm một bản sao của Lệnh triệu tập gốc để giữ trong hồ sơ lưu của bạn.

Điều gì xảy ra sau khi tôi trả lại Lệnh triệu tập cho Tòa án?

Khi bạn trả lại Lệnh triệu tập cho tòa án, viên lục sự sẽ tìm kiếm vụ án của bạn để xem tòa đã xếp lịch cho vụ án của bạn hay chưa. Nếu bạn nộp một Kiến nghị cho Án lệnh tạm thời, bạn đã có một ngày xử án được ấn định. Nếu chồng hoặc vợ bạn nộp một Hồi đáp cho Khiếu kiện của bạn trước khi bạn hồi trả Lệnh triệu tập cho tòa án, bạn cũng đã có một ngày xử án được ấn định.

Nếu bạn chưa được ấn định một ngày xử án, lục sự viên sẽ sắp xếp một “Nghị sự Quán ly Án vụ”. Nghị sự Quản lý Án vụ diễn ra it nhất là 30 ngày kể từ khi bạn hội trả tống đạt.

Những gì sẽ xảy ra tại Nghị sự Quản lý Án vụ?

Tại buổi Nghị sự Quản lý Án vụ, thẩm phán sẽ trao đổi về án vụ Cấp dưỡng của bạn. Thẩm phán có thể xét xử án vụ của bạn và cho một Phán quyết Cấp dưỡng nếu:

 • chồng hoặc vợ bạn chưa nộp Hồi đáp, hay
 • bạn và chồng bạn đã “dàn xếp” án vụ và thẩm phán sẽ phê chuẩn. “Dàn xếp” có nghĩa là hai bên đã đạt được thỏa thuận bằng văn bản về tất cả các vấn đề cần được quyết định trong một án vụ Cấp dưỡng, ví dụ như tiền cấp dưỡng cho bạn là bao nhiêu, tiền cấp dưỡng cho con cái bạn là bao nhiêu, bạn và con cái bạn sẽ có bảo hiểm y tế nào và ai sẽ trả cho bảo hiểm đó.

Nếu tòa án không cho Phán quyết Tiền cấp dưỡng tại buổi Nghị sự Quản ly Án vụ, tòa án sẽ ấn định một ngày xử án tiếp theo. Ngày xử án tiếp theo có thể sẽ là một Nghị sự Trước Xử án hoặc một ngày Xử án.

Tới Phiên tòa xét xử – Để được một Phán quyết Cấp dưỡng

Sẽ có một buổi điều trấn cuối cùng, cũng được gọi là Phiên tòa xét xử. Tại phiên tòa xét xử thẩm phán sẽ quyết định án vụ tiền nuôi con của bạn. Ngay cả tại Phiên tòa xét xử, bạn và chồng/vợ của bạn cũng có thể dàn xếp vụ án bằng một thỏa thuận bằng văn bản mà hai bên ký và yêu cầu thẩm phán phê chuẩn. Thẩm phán sẽ đưa ra một Phán quyết Cấp dưỡng. Nếu phiên tòa xét xử kéo dài một ngày hoặc ngắn hơn, thẩm phán sẽ phải đưa ra một phán quyết trong vòng 30 ngày tính từ ngày xử án.

Những phán quyết này là cuối cùng. Chúng sẽ không được thay đổi được nữa trừ trường hợp có những “thay đổi lớn” về hoàn cảnh của bạn hay chồng/vợ bạn. Nếu có một sự thay đổi lớn và bạn cần thay đổi phán quyết này, bạn cần nộp một Khiếu Kiện Chỉnh sửa.

Liệu tôi có thể nộp đơn khiếu kiện cấp dưỡng hay quyền nuôi con mà không cần ly hôn hay không?

Có. Bạn có thể muốn tiếp tục kết hôn, nhưng bạn cần tiền nuôi con và bảo hiểm y tế. Bạn có thể cũng cần quyền nuôi con, trong khi bạn vẫn tiếp tục kết hôn, và bạn cần tiền cấp dưỡng con cái và bảo hiểm y tế cho các con của bạn.

Để được tiền cấp dưỡng con cái trong khi bạn vẫn tiếp tục kết hôn, bạn có thể nộp

 • một Đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng (Complaint for Support) nếu bạn không cần một án lệnh quyền nuôi con nhưng bạn cần tiến cấp dưỡng hoặc bảo hiểm y tế cho bản thân bạn hay cho con của bạn trong khi bạn vẫn tiếp tục kết hôn; hoặc
 • một Đơn Khiếu kiện Hỗ trợ Ly thân (Complaint for Separate Support) nếu bạn tiếp tục kết hôn và bạn cần
  • một quyết định quyền nuôi con
  • tiền cấp dưỡng hoặc bảo hiểm y tế cho con bạn và/hoặc
  • tiền cấp dưỡng và bảo hiểm y tế cho bản thân bạn

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý