Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Nộp đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng và Quyền nuôi con

Liệu tôi có thể nộp đơn khiếu kiện cấp dưỡng hay quyền nuôi con mà không cần ly hôn hay không?

Có. Bạn có thể muốn tiếp tục kết hôn, nhưng bạn cần tiền nuôi con và bảo hiểm y tế. Bạn có thể cũng cần quyền nuôi con, trong khi bạn vẫn tiếp tục kết hôn, và bạn cần tiền cấp dưỡng con cái và bảo hiểm y tế cho các con của bạn.

Để được tiền cấp dưỡng con cái trong khi bạn vẫn tiếp tục kết hôn, bạn có thể nộp

 • một Đơn Khiếu kiện Cấp dưỡng (Complaint for Support) nếu bạn không cần một án lệnh quyền nuôi con nhưng bạn cần tiến cấp dưỡng hoặc bảo hiểm y tế cho bản thân bạn hay cho con của bạn trong khi bạn vẫn tiếp tục kết hôn; hoặc
 • một Đơn Khiếu kiện Hỗ trợ Ly thân (Complaint for Separate Support) nếu bạn tiếp tục kết hôn và bạn cần
  • một quyết định quyền nuôi con
  • tiền cấp dưỡng hoặc bảo hiểm y tế cho con bạn và/hoặc
  • tiền cấp dưỡng và bảo hiểm y tế cho bản thân bạn
Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng Hai 2010

Tôi phải nộp hồ sơ ở tòa án nào?

Tại mỗi hạt trong tiểu bang Massachusetts đều có một Tòa án Gia đình và Di chúc.

Nếu chồng/vợ bạn vẫn sống ở hạt mà hai người từng chung sống trước kia, bạn phải nộp đơn hỗ trợ ly thân tại Tòa án Gia đình và Di chúc ở tại hạt đó (Probate and Family Court in that county). Nếu chông/vợ bạn không còn sống ở hạt mà hai người từng chung sống trước kia, bạn có thể nộp đơn Khiếu kiện Hỗ trợ Ly thân tại Tòa án Gia đình và Di chúc ở hạt mà bạn đang sinh sống hoặc tại tòa án Gia đình và Di chúc nơi chồng hoặc vợ bạn đang sinh sống.

Sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu?

Tòa án có một hệ thống quản lý các án vụ theo đường. Dưới hệ thống quản lý này, các khiếu kiện cho hỗ trợ ly thân được đưa vào Đường 8 tháng. Điếu đó có nghĩa là các khiếu kiện cho hỗ trợ ly thân có thể được đưa ra xét xử, được dàn xếp, hoặc bãi bỏ trong vòng 8 tháng.

Sẽ tốn bao nhiêu tiền để nộp đơn cho khiếu kiện này?

Tòa án Gia đình và Di chúc yêu cầu các lệ phí nộp đơn và phí xem xét một số các giấy tờ tài liệu. Hãy tìm hiểu Biểu phí thống nhất Tòa án Gia đình và Di chúc để biết lệ phí (Probate and Family Court Department Uniform Fee Schedule ). Tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2009, phí nộp đơn Hỗ trợ Ly thân là $120 và phí cho Lệnh triệu tập là $5. Thêm vào đó, phó chánh án tòa án quận và cảnh sát cũng yêu cầu lệ phí từ $35-$45 cho việc tống đạt các giấy tờ tòa án đến cho chồng hoặc vợ của bạn.

Đơn xin Lệ phí đơn Khoản tính thêm Lệnh triệu tập chi phí cho phó chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát
Hỗ trợ Ly thân $100 $15 $5 khoảng $35-$45

Nếu tôi không có khả năng trả các lệ phí tòa án thì sao?

Bạn không phải trả những lệ phí này nếu:

 • bạn đang hưởng bất cứ phúc lợi xã hội nào (đời sống, Phiếu mua Thực phẩm. v.v. hoặc
 • thu nhập của bạn thấp hơn 125% mức đói nghèo liên bang (federal poverty level hoặc
 • bạn có thể chứng tỏ rằng việc trả các khoản lệ phí này sẽ gây khó khăn cho bạn trong việc chi trả tiền thuê nhà hoặc tiền nợ mua nhà hoặc mua thực phẩm và quần áo.  

Nếu bạn không thể trả các lệ phí này, hãy yêu cầu một mẫu Cam đoan Đói nghèo (Affidavit of Indigency form).  Mẫu đơn này đề nghị tòa án cho phép bạn nộp hồ sơ mà không phải các lệ phí. Việc này gọi là môt "miễn nhiễm chi phí". Mẫu đơn này cũng yêu cầu tòa đòi tiểu bang trả cho việc phó chánh án tòa hay phó cảnh sát phục vụ giấy tờ tòa án.

Bạn cũng cần phải viết xuống thu nhập của bạn (số tiền bạn kiếm được hàng tháng) trong một Bản Cam kết. Viết xuống tất cả những lệ phí mà cần được giúp đỡ: lệ phí nộp đơn, chi phí để được một phó chánh án tòa hoặc một cảnh sát phục vụ giấy tờ, và bất cứ những chi phí nào khác mà bạn cần được trả giúp. Trong Bản Cam Kết có những chỗ trống để bạn viết xuống những điều này. Tòa án có thể yêu cầu bạn cung cấp các giấy tờ tài liệu giải thích tại sao bạn cần tòa trả giúp cho bạn những chi phí này.

Tôi có thể giữ bí mật địa chỉ của tôi hay không?

Có. Bạn có thể giữ bí mật địa chỉ của bạn đối với chồng hoặc vợ bạn nếu bạn cần làm điều này vì lý do an toàn. Nộp một kiến nghị (motion) yêu cầu tòa "nhốt" (giấu) địa chỉ của bạn. Viết vào mẫu kiến nghị (motion form) tại sao việc để chồng hoặc vợ bạn biết được bạn sống ở đâu sẽ làm cho bạn không được an toàn. Hãy xem mẫu  Kiến nghị để Giữ kín Địa chỉ và Cam Đoan kèm theo (Motion to Impound Address and attached Affidavit).

Nộp Khiếu kiện Hỗ trợ Ly thân

 1. Lấy một Đơn Khiếu kiện Hỗ trợ Ly thân và hướng dẫn từ từ trang trực tuyến của Tòa Án Gia đình và Di chúc hoặc tại bất cứ Tòa án Gia đình và Di chúc nào ở tiểu bang Massachusetts. Nếu bạn cấn tiền cấp dưỡng con cái bạn cũng sẽ cần một Biểu Hướng dẫn Tính tiền Cấp dưỡng.
 2. Điền Đơn Khiếu kiện Hỗ trợ Ly thân:
  1. Chọn một “cơ sở” (nguyên nhân pháp lý). Trong đơn có một danh sách các cơ sở:
   1. chồng/vợ bạn không cấp dưỡng
   2. chồng/vợ bạn đã bỏ rơi bạn;
   3. bạn đã sống xa chồng/vợ bạn vì “những nguyên nhân có thể điều chỉnh” (với lý do hợp lý). Viết xuống những lý do trong chỗ để trống trong đơn.
  2. Nếu bạn yêu cầu tiền cấp dưỡng con cái, hãy điền vào Biểu Hướng dẫn Tính tiền Cấp dưỡng (Child Support Guidelines Worksheet).
 3. Hãy tìm hiểu Biểu phí thống nhất Tòa án Gia đình và Di (Probate and Family Court Department Uniform Fee Schedule) chúc để biết lệ phí. Tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2009, phí nộp đơn Hỗ trợ Ly thân là $120 ($100 lệ phí đơn + $15 khoản tính thêm + $5 Lệnh triệu tập). Thêm vào đó, phó chánh án tòa án quận và cảnh sát cũng yêu cầu lệ phí khoảng $35-$45 cho việc tống đạt các giấy tờ tòa án đến cho chồng hoặc vợ của bạn.
 4. Nộp Khiếu kiện.Bạn có thể nộp Khiếu kiến Hỗ trợ Ly thân tại tòa án Gia đình và Di chúc tại hạt nơi bạn hiện đang sinh sống hoặc tại tòa án Gia đình và Di chúc tại hạt nơi chồng/vợ bạn hiện đang sinh sống. Tuy nhiên, nếu chồng/vợ bạn vẫn sống tại hạt nơi hai người từng chung sống trước kia, bạn phải nộp đơn tịa tòa án Gia đình và Di chúc tại hạt đó (Probate and Family Court in that county).
  1. Điền một bản Cam kết Đói nghèo (Affidavit of Indigency form) nếu bạn không thể trả các chi phí để nộp đơn. Nếu bạn có thể đánh dấu vào ô A hoặc B trong bản này thì nhớ đánh dấu vào đó, lục sự viên sẽ phê chuẩn bản cam kết đó, đóng dấu và đưa cho bận một bản sao. Điều này có nghĩa là tòa án sẽ lo các chi phí đó cho bạn.
  2. Nộp một kiến nghị (motion) để "giữ kín" địa chỉ của bạn nếu bạn cần giữ bí mật địa chỉ của mình trước chồng hoặc vợ bạn để được an toàn. Viết trong kiến nghị tại sao sẽ không an toàn cho bạn nếu chồng/vợ bạn biết được bạn đang ở đâu. Hãy xem một bản mẫu Kiến nghị Giữ kín địa chỉ và Cam kết kèm theo (Motion to Impound Address and attached Affidavit).
  3. Nộp một kiến nghị án lệnh tạm thời (motion for temporary orders) nếu bạn cần tòa án ra lệnh về một vấn đề nào đó ngay lập tức (như tiền cấp dưỡng con cái). Nộp kiến nghị này khi bạn nộp đơn Khiếu nại và Cam kết Đói nghèo. Yêu cầu lục sự viên cho bạn một ngày xét xử. Viết ngày này vào Bản Kiến nghị. Trong bản kiến nghị có một chỗ để viết thông tin này.Bạn cũng có thể nộp kiến nghị này sau nếu cần.

  Khi bạn nộp Khiếu kiện:

 5. Tống đạt giấy tờ. Lục sự viên sẽ đưa cho bạn một Lệnh triệu tập Ly hôn/Hỗ trọ Ly thân. Đây là một giấy tòa dùng để chính thức thông báo cho chồng hoặc vợ bạn khi nào anh ấy hay cô ấy sẽ phải nộp Hồi đáp về vụ kiên của bạn. Tòa án chỉ có thể đưa ra quyết định về hồ sơ vụ án của bạn sau khi chồng hoặc vợ bạn được tống đạt Lệnh triệu tập này. Trao tận tay hay gửi cho chánh án tòa án quận (sheriff) hoặc cảnh sát Lệnh (constable) triệu tập này và bản sao của tất cả những giấy tờ mà bạn đã nộp cho tòa để người đó tống đạt tới chồng hoặc vợ bạn. Nếu tòa phê chuẩn Cam đoan Đói nghèo của bạn (Affidavit of Indigency), hãy dùng một phó chánh án tòa án quận để tống đạt những giấy tờ này. Hãy đưa cho người phó chánh án tòa án quận một bản sao của Cam đoan Đói nghèo để tiểu bang trả lệ phí cho ông ấy hoặc bà ấy. Khi người phó chánh án tòa án quận tống đạt giấy tờ cho chồng hoặc vợ bạn, việc đó được gọi là “tống đạt thủ tục.”
 6. Hãy đợi chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát trả lại Lệnh triệu tập và “Bằng chứng Tống đạt” cho bạn. Trong Lệnh triệu tập, chánh án tòa án quận hay cảnh sat sẽ điền, ký và đề ngày vào phần gọi là “bằng chứng tống đạt”. Nhớ yêu cầu phó chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát gửi trả lại bạn Lệnh triệu tập và “bằng chứng tống đạt”.
 7. Thực hiện "hồi trả tống đạt”. Trả lại Lệnh triệu tập Ly hôn/Hỗ trợ Ly thân gốc cùng với chữ ký cho tòa án. Việc này gọi là “hồi trả tống đạt”. Hãy nhớ làm một bản sao của Lệnh triệu tập gốc để giữ trong hồ sơ lưu của bạn.

Điều gì xảy ra sau khi tôi trả lại Lệnh triệu tập cho Tòa án?

Khi bạn trả lại Lệnh triệu tập cho tòa án, viên lục sự sẽ tìm kiếm vụ án của bạn để xem tòa đã xếp lịch cho vụ án của bạn hay chưa. Nếu bạn nộp một Kiến nghị cho Án lệnh tạm thời, bạn đã có ngày xử án. Nếu chồng hoặc vợ bạn nộp một Hồi đáp cho Khiếu kiện của bạn trước khi bạn hồi trả Lệnh triệu tập cho tòa án, bạn sẽ có một ngày xử án rồi.

Nếu chưa có ngày xử án được ấn định, viên lục sự sẽ sắp xếp một "Nghị sự Quản lý Án vụ". Nghị sự Quán lý Án vụ diễn ra ít nhất là 30 ngày kể từ khi bạn hồi trả tống đạt.

Những gì sẽ xảy ra tại Nghị sự Quản lý Vụ án?

Tại buổi Nghị sự Quản lý Vụ án thẩm phán sẽ trao đổi về án vụ Hỗ trợ Ly thân của bạn. Thẩm phán có thể xét xử án vụ của bạn và cho một Phán quyết Hỗ trợ Ly thân nếu:

 • chồng hoặc vợ bạn chưa nộp Hồi đáp, hay
 • bạn và chồng hoặc vợ bạn đã “dàn xếp” án vụ và thẩm phán sẽ phê chuẩn. “Dàn xếp” có nghĩa là hai bên đã đạt được thỏa thuận bằng văn bản về tất cả các vấn đề cần được quyết định trong một án vụ Cấp dưỡng, ví dụ như tiền cấp dưỡng cho bạn là bao nhiêu, tiền cấp dưỡng cho con cái bạn là bao nhiêu, bạn và con cái bạn sẽ có bảo hiểm y tế nào và ai sẽ phải trả cho bảo hiểm đó.

Nếu tòa án không cho Phán quyết Hỗ trợ Ly thân tại buổi Nghị sự Quản lý Án vụ, tòa án sẽ ấn định một ngày xử án tiếp theo. Ngày xử án tiếp theo có thể sẽ là một Nghị sự Trước Xử án hoặc một ngày Xử án.

Tới Phiên tòa xét xử – Để được một Phán quyết Hỗ trợ Ly thân

Sẽ có một cuộc điều trần cuối cùng, cũng được gọi là Phiên tòa xét xử. Tại phiên tòa xét xử thẩm phán sẽ quyết định vụ án tiền nuôi con của bạn. Ngay cả tại Phiên tòa xét xử, bạn và chồng hoặc vợ của bạn cũng có thể dàn xếp vụ án bằng một thỏa thuận bằng văn bản mà hai bên ký và yêu cầu thẩm phán phê chuẩn. Thẩm phán sẽ đưa ra một Phán quyết Hỗ trợ Ly thân. Nếu phiên tòa xét xử kéo dài một ngày hoặc ngắn hơn, thẩm phán sẽ phải đưa ra một phán quyết trong vòng 30 ngày tính từ ngày xử án.

Những phán quyết này là cuối cùng. Chúng sẽ không được thay đổi được nữa trừ trường hợp có những “thay đổi lớn” về hoàn cảnh của bạn hay chồng/vợ bạn. Nếu có một sự thay đổi lớn và bạn cần thay đổi phán quyết này, bạn cần nộp một Khiếu Kiện Chỉnh sửa.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý