Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi Có Thể Nhận Án Lệnh Cách Ly 209A Ở Đâu?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Quý vị có thể nhận được án lệnh cách ly 209A tại District Court (Tòa Sơ Thẩm gần nơi quý vị sống) hoặc Probate and Family Court(Tòa Án Di Chúc và Gia Đình ở quận của quý vị).

Quý vị cũng có thể đến Superior Court (Tòa Thượng Thẩm ở quận của quý vị). Nếu sống ở Boston, quý vị có thể đến Boston Municipal Court (BMC)(Tòa Án Thành Phố Boston) gần nơi quý vị sống. Hầu hết mọi người nhận được án lệnh cách ly 209A từ Tòa Sơ Thẩm, BMC hoặc Tòa Án Di Chúc và Gia Đình. Tìm ra những tòa án phục vụ thành phố hoặc thị trấn của bạn xem Courthouse Locator (Bộ định vị Tòa án).

Nếu quý vị đã chuyển đến một thị trấn khác ở Massachusetts kể từ khi bị bạo hành, quý vị có thể đến tòa án nơi quý vị sống hiện tại hoặc đến tòa án nơi xảy ra bạo hành. Hoàn toàn tùy quý vị lựa chọn.

Trong chương này, mọi điều chúng tôi nói về Tòa Sơ Thẩm cũng được áp dụng cho Tòa Án Thành Phố Boston và Tòa Thượng Thẩm.

Đi đến Tòa Sơ Thẩm hay Tòa Án Di Chúc và Gia Đình sẽ tốt hơn?

Điều đó phụ thuộc vào quý vị. Vài điều cần suy nghĩ khi quý vị quyết định tòa án nào tốt hơn cho mình:

Việc đi lại và khoảng cách

 • Nếu quý vị khó đi đến những địa điểm xa, hãy tìm hiểu xem tòa án nào gần quý vị hơn. Quý vị có thể muốn chọn tòa án gần nhất. Số lượng Tòa Sơ Thẩm nhiều hơn các Tòa Án Di Chúc và Gia Đình, vì vậy, Tòa Sơ Thẩm có thể gần nhà quý vị hơn.
 • Tìm hiểu thời gian các tòa án ở gần quý vị mở cửa. Ở một số quận, Tòa Án Di Chúc và Gia Đình chỉ mở cửa một phần thời gian trong ngày. Nếu quý vị đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình khi chưa mở, họ sẽ chuyển quý vị đến Tòa Sơ Thẩm. Quý vị có thể muốn gọi cho cả District Court (Tòa Sơ Thẩm gần quý vị) và Probate and Family Court (Tòa Án Di Chúc và Gia Đình ở quận của quý vị) để biết thời gian họ mở cửa.

Giúp đỡ về thủ tục giấy tờ và phiên tòa điều trần

Nhiều tòa án có người biện hộ trong tòa án, những người này có thể giúp quý vị nộp đơn xin án lệnh cách ly 209A. Những người biện hộ có thể đến từ:

 • Chương trình SAFEPLAN, là một chương trình của Massachusetts Office of Victim Assistance (MOVA) (Văn Phòng Hỗ Trợ Nạn Nhân Massachusetts). SAFEPLAN hỗ trợ làm việc với các chương trình chống bạo lực gia đình tại địa phương.
 • Chương trình Người Biện Hộ Nạn Nhân/Nhân Chứng của Văn Phòng Luật Sư Biện Lý.
 • một chương trình trợ giúp chống bạo lực gia đình. hoặc

Nếu quý vị muốn có người giúp quý vị, hãy tìm tòa án nào gần quý vị và có người bào chữa tại tòa án.

Nếu người cha/mẹ kia muốn đến thăm con quý vị

Tòa Sơ Thẩm không được ra lệnh thăm gặp giữa người cha/mẹ bên kia và con quý vị như một phần của vụ kiện 209A. Nếu thẩm phán của Tòa Sơ Thẩm hỏi quý vị có muốn thiết lập một lịch trình thăm gặp hay không, quý vị có quyền từ chối.

Lưu ý

Tòa Án Di Chúc và Gia Đình có thể ra lệnh về việc thăm gặp trong vụ kiện 209A.

Nếu quý vị muốn giải quyết việc thăm gặp ngay lập tức, quý vị có thể muốn đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình để nộp đơn xin án lệnh cách ly 209A. Nếu quý vị không muốn tòa án quyết định về việc thăm gặp, quý vị có thể đến Tòa Sơ Thẩm để xin án lệnh cách ly 209A của quý vị. Nếu quý vị bắt đầu ở Tòa Sơ Thẩm và người cha/mẹ kia muốn đến thăm con quý vị, họ sẽ phải đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình và nộp đơn cho một vụ kiện mới tại đó.

Nếu quý vị đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình, quý vị nên chuẩn bị để nói về việc thăm gặp. Nếu không an toàn để người cha/mẹ kia đến thăm con quý vị, quý vị có thể yêu cầu không được phép thăm con. Nếu người cha/mẹ kia đến thăm con quý vị là an toàn, quý vị nên nghĩ xem mình muốn lịch trình thăm gặp vào lúc nào. Viết ra nội dung và chuẩn bị để đưa cho tòa án. Bằng cách đó, lệnh bảo vệ 209A của quý vị có thể thiết lập một lịch biểu thăm gặp phù hợp với quý vị.

Hãy nghĩ xem thăm gặp con có giám sát có thể là lựa chọn tốt nhất cho quý vị hay không.

Nếu có lệnh của Tòa Án Di Chúc và Gia Đình về quyền nuôi con hoặc cấp dưỡng con trẻ

Ngay cả khi có lệnh của Tòa Án Di Chúc và Gia Đình, Tòa Sơ Thẩm có thể đưa ra lệnh nuôi con mới hoặc lệnh cấp dưỡng con trẻ như một phần của lệnh 209A,
Nhưng

 • Tòa Sơ Thẩm phải gửi một bản sao lệnh nuôi con hoặc cấp dưỡng con trẻ 209A cho Tòa Án Di Chúc và Gia Đình ngay lập tức. và
 • Lệnh về quyền nuôi con hoặc cấp dưỡng con trẻ 209A của Tòa Sơ Thẩm chỉ có thể kéo dài tối đa 30 ngày. và
 • Tòa Án Di Chúc và Gia Đình có thể ban hành thay thế lệnh về quyền nuôi con hoặc cấp dưỡng con trẻ 209A của Tòa Sơ Thẩm bằng lệnh nuôi con hoặc cấp dưỡng con trẻ mới bất kỳ lúc nào.

 

Trong trường hợp khẩn cấp, thẩm phán Tòa Sơ Thẩm có thể đưa ra lệnh nuôi con hoặc thăm con nhưng điều này có thể tạo mâu thuẫn với lệnh của Tòa Án Di Chúc và Gia Đình.

Nếu người bạo hành quý vị đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự

Nếu người ngược đãi quý vị đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến bạo lực gia đình, quý vị có thể nộp đơn xin án lệnh cách ly 209A tại Tòa Sơ Thẩm nơi có vụ án đó. Bằng cách đó, quý vị có thể làm việc với cùng một Người Biện Hộ Nạn Nhân/Nhân Chứng cho cả hai sự vụ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu các tòa án đóng cửa khi tôi cần án lệnh?

Luôn có một thẩm phán thường trực thông qua "Emergency Judicial Response System" (Hệ Thống Phản Hồi Tư Pháp Khẩn Cấp). Gọi cho cảnh sát nếu quý vị cần án lệnh cách ly 209A vào ban đêm, vào cuối tuần hoặc vào ngày lễ. Họ sẽ giúp quý vị nhận được án lệnh cách ly 209A khẩn cấp từ thẩm phán thường trực.

Lệnh từ thẩm phán thường trực có hiệu lực cho đến khi tòa án mở cửa vào ngày làm việc tiếp theo. Cảnh sát sẽ cho quý vị biết thời gian và địa điểm để xin tiếp tục thực hiện lệnh khẩn cấp.

Đọc về những gì sẽ xảy ra khi các tòa án đóng cửa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đến tòa án “không phù hợp”?

Nếu quý vị cần án lệnh cách ly 209A, quý vị phải đến tòa án có thẩm quyền trong khu vực quý vị sinh sống.  Nếu quý vị đã chuyển đi vì lý do bị bạo hành, quý vị vẫn có thể đến tòa án nơi quý vị từng sinh sống. Quý vị cũng có thể đến tòa án nơi cư trú mới của quý vị.

Quý vị có thể kết thúc ở tòa án “không phù hợp”, là tòa án không kiểm soát nơi ở mới hoặc nơi ở cũ của quý vị. Nếu điều đó xảy ra, thẩm phán không được phép đưa quý vị trở lại tòa án “phù hợp” .

Đọc về những gì thẩm phán phải làm nếu quý vị đến tòa án không phù hợp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đến tòa án và không có thẩm phán thường trực?

Nếu quý vị đến một tòa án và không có thẩm phán thường trực, lục sự tòa án sẽ giúp quý vị điều trần với thẩm phán tại một tòa án khác, thông qua điện thoại.

Đọc về những gì lục sự tòa án nên làm nếu không có thẩm phán nào thường trực.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm