Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Ai Giữ Bản Sao Án Lệnh Cách Ly 209A của Tôi?

Ấn hành bởi Viện Cải Cách Luật Massachusetts (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Hệ thống hồ sơ tòa án, bộ phận quản chế tòa án và cảnh sát lưu giữ hồ sơ của từng án lệnh cách ly 209A.

Tòa án giữ một bản sao án lệnh cách ly trong hồ sơ vụ án của quý vị trong cơ sở dữ liệu Thông Tin Hồ Sơ Hoạt Động Tòa Án (CARI).

Bộ phận quản chế của tòa án cũng nhận được một bản sao án lệnh cách ly của quý vị vào cùng ngày mà thẩm phán ký vào lệnh đó. Bộ phận quản chế sẽ đưa thông tin về án lệnh của quý vị vào Hệ Thống Lưu Trữ Hồ Sơ Về Bạo Lực Gia Đình Toàn Tiểu Bang Đây là cơ sở dữ liệu máy vi tính có hồ sơ về các án lệnh cách ly 209A mới và cũ từ khắp toàn tiểu bang Massachusetts.

Tòa án cũng sẽ gửi hai bản sao lệnh cách ly của quý vị đến “cơ quan thực thi pháp luật thích hợp”. Điều đó có nghĩa là cảnh sát ở thành phố hoặc thị trấn nơi người đã từng bạo hành quý vị sống. Nếu không ai biết nơi để tìm ra họ, thì tòa án sẽ gửi hai bản sao án lệnh cho sở cảnh sát thành phố hoặc thị trấn nơi quý vị sống. Sở cảnh sát giữ một bản và tống đạt bản kia tới người đã bạo hành quý vị. Cảnh sát cũng cần đưa thông tin về án lệnh đó vào cơ sở dữ liệu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cần sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng tôi không mang theo bản sao án lệnh Cách Ly của mình?

Cảnh sát có thể thực thi (hành động) án lệnh cách ly 209A ngay cả khi quý vị không có bản sao án lệnh đó khi quý vị gọi họ để được giúp đỡ. Các nhân viên cảnh sát có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu của cảnh sát và xem thông tin về lệnh ở đó.

Tôi có nên giữ một bản sao án lệnh Cách Ly không?

Có.

Nếu quý vị có một bản sao án lệnh bảo vệ 209A bên mình, cảnh sát sẽ không phải kiểm tra cơ sở dữ liệu trước khi quý vị gọi họ để được giúp đỡ. Điều này có nghĩa là họ có thể giúp quý vị nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, có thể có những người khác cần biết về lệnh bảo vệ của quý vị, chẳng hạn như những người ở nơi làm việc của quý vị hoặc ở trường học của con quý vị.  Những người này sẽ không có cách nào để biết về án lệnh trừ khi quý vị cho họ xem hoặc đưa cho họ một bản sao của án lệnh đó.

Làm thế nào để bộ phận quản chế sử dụng cơ sở dữ liệu về các lệnh bảo vệ?

Bộ phận quản chế sẽ kiểm tra H Thống Lưu Trữ Hồ Sơ Về Bạo Lực Gia Đình Toàn Tiểu Bang mỗi khi một người yêu cầu án lệnh kiềm chế mới hoặc gia hạn lệnh trước đây. Bộ phận quản chế cho thẩm phán biết liệu người bạo hành có các lệnh bảo vệ 209A khác chống lại họ hay không. Bộ phận quản chế sẽ cho thẩm phán biết nếu có lệnh chống lại người bạo hành.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý