Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi có phải là một “nhà thầu độc lập” hay không?

Ấn hành bởi Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Sự xem xét lại Tháng Bảy, 2015

Có thể không.

Rất khó để trở thành một nhà thầu độc lập ở tiểu bang Massachusetts. Bạn phải đạt được cả 3 phần. Tất cả 3 phần đều phải đúng. Chỉ cần bất cứ phần nào trong 3 phần không đúng, bạn được xem như là người làm thuê.

  • Phần 1.  bạn hoàn toàn tự do trong việc kiểm soát công việc của riêng bạn và cách thức mà bạn làm công việc đó;
  • Phần 2.  bạn  
    • đang làm việc cho một doanh nghiệp mà thường không làm những loại hình công việc mà bạn đang làm, hoặc
    • bạn đang không làm việc tại bất cứ địa điểm nào của doanh nghiệp;
  • Phần 3.  bạn thường xuyên làm việc độc lập, làm các loại hình công việc bạn đang làm cho doanh nghiệp đó.  

Bạn không phải là một nhà thầu độc lập nếu chủ lao động của bạn giám sát công việc của bạn, và yêu cầu bạn phải theo các chỉ dẫn về cách thức làm công việc của bạn.

Nếu bạn không phải là một nhà thầu độc lập, chủ lao động của bạn bắt buộc phải trả chi phí cho bất cứ dụng cụ nào bạn cần để làm việc; khí đốt, bảo hiểm; sửa chữa và các chi phí kinh doanh khác.

Một số chủ lao động gọi nhân công của họ là “nhà thầu độc lập” để họ có thể tiết kiệm được tiền. Nếu chủ lao động của bạn nói rằng bạn làm việc độc lập, ông ấy có thể nói rằng bạn cần phải tự trả cho các chi phí dụng cụ bạn sử dụng và những chi phí doanh nghiệp khác mà lẽ ra ông ấy phải trả. Ông ấy thậm chí có thể đòi bạn phải trả “phí ca kíp” để bạn được quyền làm việc

Ở tiểu bang Massachusetts bạn có thể là một người làm công thậm chí bạn chỉ làm việc cho một người chủ lao động trong một ngày.

Nếu chủ lao động của bạn bắt bạn phải trả cho những thứ mà bạn đúng ra không phải trả, hãy gọi tới Đường dây nóng Lao động Công bằng Tổng Chưởng lý theo số (Fair Labor Hotline) (617) 727-3465.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý