Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Làm thêm giờ

Ấn hành bởi Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Sự xem xét lại Tháng Bảy, 2015

Nếu bạn được trả công theo giờ hoặc lãnh lương, bạn có thể có quyền được nhận tiền cho những giờ làm thêm. Một số công việc không trả cho giờ làm thêm.

Nếu công việc của bạn được bảo hộ bởi luật làm thêm giờ, bạn có quyền được hưởng tiền làm thêm giờ mỗi khi bạn làm việc nhiều hơn 40 tiếng mỗi tuần. Tiền lương làm thêm bằng một lần rưỡi mức tiền lương thường xuyên của bạn.

Tiền hoa hồng và tiền thưởng dựa trên kết quả bán hàng thường không tính dựa trên mức tiền lương theo giờ thường xuyên của bạn

Tôi có thể được trả tiền làm thêm giờ?

Một số người lao động không được bảo hộ bởi luật làm thêm giờ.

Luật của Liên bang và Tiểu bang về làm thêm giờ rất khác nhau.

Nếu công việc của bạn được bảo hộ bởi luật làm thêm giờ của tiểu bang Massachusetts và bạn có khiếu nại, hãy gọi tới Đường dây nóng Lao Động Công Bằng của Tổng chưởng lý tiểu bang Massachusetts, (MA Attorney General’s Fair Labor Hotline) theo số (617) 727-3465.

Nếu công việc của bạn được bảo hộ bởi luật liên bang và bạn có khiếu nại, hãy gọi tới Ban Tiền lương Bộ Lao động (Wage Hour Division) theo số 1-866-487-9243. 

 

Luật làm thêm giờ tiểu bang Massachusetts không bảo hộ cho:

Luật làm thêm giờ tiểu bang Massachusetts bảo hộ cho:

 • Lao động đồng án, Nhân công tại các trường học phi lợi nhuận và trại hẻ,
 • Ngư dân,
 • Tài xế xe tải xuyên bang và phụ xe được bảo hộ bởi luật liên bang,
 • Lao công và những người làm công việc bảo trì trong các khu nhà ở được trả công ít nhất là $30 một tuần và được thuê nhà miễn phí,
 • Nhân viên bán hàng bên ngoài,
 • Chuyên gia và giám đốc điều hành (bao gồm chuyên gia hành chính và một số nhân viên máy tính),
 • Lao động mùa vụ (nếu bạn làm việc cho một doanh nghiệp ít hơn 120 ngày một năm),
 • Nhà hàng, khách sạn, nhà dưỡng lão, bãi giữ xe và công nhân trạm xăng,
 • Tình nguyện viên cho các tổ chức từ thiện, tổ chức giáo dục hay tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận, và
 • Nhà thầu Độc lập.

Bất cứ công việc nào không nằm trong cột bên trái bao gồm lao động gia đìnhlao động dịch vụ.

 

Luật làm thêm giờ liên bang không bảo hộ cho:

Luật làm thêm giờ liên bang bảo hộ cho:

 

Nhân công sống trong nhà

Lao động mùa vụ

 • nhân viên khách sạn,
 • bệnh viện,
 • nhà dưỡng lão,
 • nhà hàng,
 • trạm xăng,
 • bãi giữ xe,
 • trường học phi lợi nhuận, và
 • lao công. 

Bạn tính tiền làm thêm giờ như thế nào?

Tiền làm thêm giờ cho hầu hết các nhân công bằng 1½ lần tiền lương thường xuyên của bạn.

 Nếu bạn là một lao động dịch vụ, người chủ của bạn phải trả cho bạn ít nhất $15 một giờ nếu bạn làm việc thêm giờ. Đây là 1½ lần mức tiền lương tối thiểu $10 một giờ. Xem tiền lương tối thiểu cho lao động dịch vụ.

Ví dụ 1: Coretta là một thợ điện.

Coretta được trả $20 một giờ.

Một tuần cô ấy làm việc 47 giờ.

Cho 40 giờ trong số đó, cô ấy được trả mức thường xuyên $20 một giờ.

Cô ấy làm việc 7 tiếng thêm giờ.

Tiền them giờ của cô ấy là 1 ½ lần tiền lương thường xuyên của cô ấy.

Cho 7 giờ cô ấy làm them giờ, cô ấy sẽ được trả $210 tiền làm thêm giờ.

Mức tiền lương cho giờ làm thêm =

1 ½  times mức tiền lương thường xuyên $20 một giờ của Coretta =

1.5 x 20 =

 $30 một giờ

Tiền làm thêm giờ =

7 giờ theo mức tiền lương giờ làm thêm $30 một giờ =

7 x 30 =

$210

 

Khi nào thì tôi được trả tiền làm thêm giờ?

Bạn có quyền được trả tiền làm thêm giờ mỗi khi bạn làm việc trên 40 giờ trong một tuần. Cho 40 giờ đầu tiên, bạn được trả theo mức tiền lương thường xuyên. Cho mỗi giờ trên 40 giờ đã làm, bạn được trả mức giờ làm thêm.

Tiền cho giờ làm thêm được tính dựa trên mức tiền lương thường xuyên của bạn. Bất cứ tiền hoa hồng hay tiền thưởng mà bạn nhận được vì kết quả bán hàng không được tính vào tiền lương giờ thường xuyên của bạn.

Nếu tôi làm việc trên 8 giờ trong một ngày thì sao?

Nếu bạn làm việc trên 8 giờ trong một ngày, bạn không có quyền nhận tiền làm thêm giờ. Bạn phải làm việc trên 40 giờ một tuần để được nhận tiền làm thêm giờ.

Nếu tôi làm việc trên 40 giờ một tuần nhưng với những công việc khác nhau thì sao? 

Bạn chỉ được trả tiền làm thêm giờ nếu bạn làm việc trên 40 giờ cho cùng một chủ lao động.

Nếu tối được trả công 2 tuần một lần và tôi làm việc 60 giờ trong một tuần và 20 giờ trong tuần kế tiếp thì sao?

Việc bạn được trả công hai tuần một lần không thành vấn đế. Nếu bạn làm việc nhiều hơn 40 giờ trong một tuần, phải được trả tiền làm them giờ.

Ví dụ, nếu bạn làm 60 giờ trong tuần đầu tiên, bạn sẽ được trả 20 giờ làm thêm (60 – 40 = 20) cho tuần đó.

 Tuần 1

60 giờ

 - trọn tuần làm việc   

40 giờ

 = Giờ làm thêm

20 giờ

Nếu bạn chỉ làm việc 2o giờ tuần kế tiếp, bạn sẽ không được trả tiền làm thêm giờ cho tuần đó.

Tôi có thể được trả tiền làm thêm giờ cho những lúc tôi đang trực để được gọi đi làm hay không?

Bạn có thể được trả tiền làm thêm giờ trong khi bạn đang trực để được gọi đi làm nếu bạn phải trực tại công sở hoặc bạn không thể tự do sử dụng thời gian của mình. Nếu bạn có thể dùng thời gian “trực” để làm việc riêng, đó không được xem như thời gian làm việc. Bạn không thể tính đó là giờ làm thêm cho đến khi bạn được gọi đi làm.

Tôi làm việc vào các ngày thứ bảy theo như lịch làm việc thường xuyên của tôi. Tôi có được quyền hưởng tiền làm thêm giờ cho ngày thứ bảy không?

Thứ bảy

Nếu thứ bảy là một phần trong lịch làm việc thường xuyên 40 giờ của bạn thì bạn sẽ không được trả làm thêm giờ. Một tuần là “tuần làm việc”. Người chủ của bạn qui định khi nào tuần làm việc của bạn bắt đầu. Nó có thể bắt đầu vào bất cứ ngày nào trong tuần và kéo dài trong 7 ngày. Nếu bạn làm việc trên 40 giờ trong tuần làm việc của bạn thì bạn có quyền hưởng tiền làm thêm giờ. Việc tuần làm việc của bạn bắt đầu vào Thứ bảy hay Chủ nhật không thành vấn đề.

Chủ nhật

Hầu hết các lao động trong ngành bán lé được trả công ở mức cao cho ngày Chủ nhật, Mức cao là 1.5 lần mức tiền lương thường xuyên. Bạn không thể vừa được tiền làm thêm giờ vừa được trả mức cao cho ngày Chủ nhật. Bạn chỉ có thể được một trong hai. Dù cách nào thì bạn cũng được trả 1.5 lần mức tiền lương thường xuyên cho ngày Chủ nhật. Liên hệ đường dây nóng Lao động Bình đẳng để tìm hiểu xem bạn có được hưởng mức tiền lương cao cho ngày Chủ nhật hay không (Fair Labor hotline).

Tôi nên được trả công thế nào nếu làm việc vào những ngày lễ?

Nếu bạn làm việc vào ngày lễ, thì cũng giống như làm việc vào Chủ nhật.

Chủ của tôi nói rằng bà ấy không trả tiền làm thêm giờ. Như vậy có hợp pháp không?

Nếu loại công việc bạn làm được luật tiền lương bảo hộ, chủ lao động của bạn bắt buộc phải trả bạn tiền làm thuê giờ. Nếu bà ấy không làm như vậy là bà ấy đã vi phạm luật. Xem phần Ai không có quyền được nhận tiền làm thêm giờ? Chủ lao động của bạn không thể bắt bạn đồng ý từ bỏ quyền được trả tiền làm thêm giờ của bạn. Việc bắt bạn ký kết từ bỏ quyền được trả tiền làm thêm giờ là một việc làm vi phạm luật.

Chủ lao động không bắt buộc phải trả tiền làm thêm giờ cho tất cả nhân công. Nếu bạn làm một trong những công việc trong Ai không có quyền đòi tiền làm thêm giờ?, bạn sẽ không được trả tiền làm thêm giờ. Hầu hết những người khác có thể được hưởng tiền làm thêm giờ. Nếu chủ lao động của bạn không trả tiền làm thêm giờ, ông ấy hay bà ấy phải chứng minh được rằng bạn không được bảo hộ bởi luật tiền làm thêm giờ của lin bang hay tiểu bang.

Chủ lao động của bạn cũng phải giữ hồ sơ lưu lại những giờ bạn đã làm thêm. Nếu chủ lao động của bạn làm sai, bạn có thể dùng những hồ sơ lưu này làm bằng chứng cho việc bạn đã làm thêm giờ. Nếu chủ lao động của bạn không giữ hồ sơ rõ ràng, bạn có thể đưa lời khai về những giờ bạn đã làm thêm.

Chủ của tôi nói rằng tôi có thể được “nghỉ bù” thay vì được trả tiền làm thêm giờ cho những giờ tôi làm thêm. Như vậy có hợp pháp không?

“Nghỉ bù” có nghĩa là “ means “hoàn trả” cho bạn giờ làm thêm. Chủ lao động của bạn cho bạn nghỉ bù thay vì trả cho bạn ở mức làm thêm giờ cho những giờ bạn đã làm thêm.

Nếu bạn không được trả mức tiền làm thêm giờ, chủ lao động có thể cho bạn “nghỉ bù”. Xem phần Ai không có quyền hưởng mức tiền làm thêm giờ?

Nếu bạn không được trả mức tiền làm thêm giờ, luật qui định khác nhau đối với những người làm việc cho chính phủ và những người không làm việc cho chính phủ.

Nếu bạn không làm việc cho chính phủ, sẽ là bất hợp pháp nếu chủ lao động của bạn cho bạn “nghỉ bù” thay vì trả bạn mức tiền làm thêm giờ.

Nếu bạn làm việc cho chính phủ, chủ lao động của bạn có thể áp dụng hình thức “nghỉ bù”. Nhưng

 1. thời gian nghỉ bù của bạn phải bằng 1.5 lần số giờ mà bạn đã làm thêm, và
 2. Bạn phải đồng ý với sự sắp xếp đó.

Nếu chủ lao động của tôi không trả tiền làm thêm giờ cho tôi thì sao?

Nếu bạn có quyền hưởng mức tiền làm thêm giờ mà chủ lao động của bạn không chịu trả cho bạn, hãy nộp đơn khiếu nại đến Văn phòng Tổng chưởng lý (file a wage complaint). Tổng chưởng lý có thể cho chủ lao động của bạn một giấy phạt. Giấy phạt sẽ yêu cầu chủ lao động của bạn trả tiền làm thêm giờ cho bạn. Tổng chưởng lý có thể đưa chủ lao động của bạn ra toà, phạt ông ấy, rút giấy phép của ông ấy và buộc ông ấy trả cho các thiệt hại.

Nếu bạn được bảo hộ bởi luật làm thêm giờ của liên bang, bạn có thể tự mình thưa chủ lao động của bạn ra toà. Nếu bạn muốn khiếu nại bất cứ vụ việc nào khác về tiền làm thêm giờ ra toà, Tổng chưởng lý thường cũng sẽ cho phép bạn tự làm. Điều này được gọi là yêu cầu “một quyền hành động riêng tư”.

Tại toà, bạn có quyền:

 • đòi tiền làm thêm giờ mà họ đã không chịu trả cho bạn,
 • “ba lần thiệt hại” = 3 lần số tiền thiệt hại thực sự, và
 • các lệ phí và chi phí luật sư hợp lý.

Nếu bạn thưa chủ lao động của bạn ra toà vì vi phạm luật, bạn có thể đòi được tiền làm thêm giờ các thiệt hại bằng với số giờ bạn đã làm thêm.

Nếu chủ lao động của tôi trả đũa vì tôi nộp đơn khiếu nại cho việc không được trả tiền làm thêm giờ thì sao?

Sẽ là vi phạm luật pháp nếu chủ lao động của bạn đuổi việc bạn hoặc phản kháng lại bạn vì bạn nộp đơn khiếu nại. Đây là “trả đũa”. Việc chủ lao động trả đũa lại bạn vì bạn nói hoặc viết về vấn đề tiền làm thêm giờ của bạn là một việc làm vi phạm luật pháp.

Nếu chủ lao động của bạn tìm cách trả đũa lại bạn, Tổng Chưởng lý có thể cho ông ấy một giấy phạt dân sự. Giấy phạt có thể chỉ ra rằng chủ lao động của bạn phải trả cho bạn một tháng tiền lương và những chi phí liên quan đến vụ kiện. Hãy liên hệ với Văn phòng Tổng Chưởng lý (Office of the Attorney General).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Làm thêm giờ?

Để tìm hiểu luật làm thêm giờ cho công việc của bạn,

 • hãy gọi cho Ban Lao động Công bằng thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý (Fair Labor Division, 617-727-3465) hay
 • Ban Tiền lương và Giờ Làm thuộc địa phương của bạn (Wage and Hour Division, 1-866-487-9243).