Bạn đang ở đây

¿Qué hago si no puedo recibir mi seguro por desempleo?

Sự xem xét lại Tháng Sáu, 2013

Nếu Division of Unemployment Assistance (DUA) nói rằng bạn không thể hưởng quyền lợi thất nghiệp, bạn có thể yêu cầu họ xem xét lại hồ sơ của bạn. Điều này được gọi là khiếu nại một từ chối. Nếu bạn muốn khiếu nại, bạn phải yêu cầu càng sớm càng tốt cho một cuộc điều trần. 

Bạn có 10 ngày để yêu cầu một cuộc điều trần. Trong một số trường hợp bạn có thể yêu cầu trể hơn (nhưng không quá 30 ngày), nếu bạn có “lý do chính đáng” ví dụ như, bạn đang rất bệnh, hoặc bạn là nạn nhân của bạo hành trong gia đình (domestic violence) hoặc những lý do nghiêm trọng khác.

Nếu DUA không gửi cho bạn những thông tin bằng ngôn ngữ chính của bạn, bạn có thể yêu cầu cho một cuộc điều trần trễ.  

Khi bạn khiếu nại, bạn và chủ sở hữu lao động của bạn sẽ cùng tới cuộc điều trần. Ngay khi bạn nhận được thông bào về cuộc điều trần, hãy tìm một người bệnh vực có kinh nghiệm với hệ thống Bảo hiểm Thất nghiệp. Bạn có thể tự mình khiếu nại, nhưng nếu bạn thua kiện, your legal services program có thể không giúp đỡ được bạn. Số điện thoại của các dịch vụ pháp lý ở mặt sau của thông báo điều trần. Tại cuộc điều trần, bạn có thể nói với cán bộ điều trần DUA tại sao bạn nghĩ rằng bạn nên được hưởng các quyền lợi. Bạn sẽ cần mang các bằng chứng mà bạn có tới cuộc điều trần.

  Chủ sử dụng lao động của tôi có thể ngăn cản tôi nhận trợ cấp hay không?

  Nếu DUA cho bạn hưởng các trợ cấp, chủ sử dụng lao động của bạn có thể khiếu nại quyết định nhằm ngăn chặn bạn nhận được trợ cấp này. Tại cuộc điều trần, chủ sở hữu lao động của bạn sẽ giải thích lý do tại sao bạn không thể được hưởng các trợ cấp. Người đó cũng sẽ mang tới những bằng chứng, chẳng hạn như các tài liệu và hồ sơ về các hành động của bạn tại nơi làm việc, để chứng tỏ rằng việc bạn mất việc làm là do lỗi của bạn.

  Chủ sử dụng lao động của bạn không muốn bạn được hưởng các trợ cấp vì họ là người phải trả tiền Bảo Hiểm Thất Nghiệp thông qua các khoản thuế của họ. Nếu bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, phần thuế của họ có thể bị tăng lên. Vì thế, chủ sử dụng lao động của bạn có thể phải trả nhiều thuế hơn. Chính vì vậy mà chủ sử dụng lao động của bạn có lý do để cố gằng ngăn chặn việc bạn nhận được các trợ cấp này. 

  Phải chờ bao lâu để có được một cuộc điều trần?

  DUA nói rằng bạn sẽ có một cuộc điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn nộp đơn xin khiếu nại. Nhưng trong hầu hết các vùng ở tiểu bang Massachusetts, bạn sẽ phải chờ đợi lâu hơn thế.

  Kiểm tra với bộ phận điều trần ở khu vực của bạn. Các số điện thoại chính của bộ phận điều trần là::

      Boston: 1-617-626-5200
      Lawrence: 1-978-738-4400
      Brockton: 1-508-894-4777
      Springfield: 1-413-452-4700

  Những loại bằng chứng nào tôi nên mang theo?

  Bạn nên mang theo bất cứ thông tin nào bạn có về việc tại sao bạn lại rời công việc của bạn. Ví dụ như, nếu bạn tự thôi việc bởi vì bạn rất bệnh, bạn có thể mang giấy chứng nhận của bác sí hoặc các hóa đơn y tế. Nếu bạn có những giấy tờ mà bạn muốn đưa ra cho DUA, hoặc bắt cứ nhân chứng nào có thể giúp bạn, thì bạn sẽ cần mang họ tới buổi điều trần. Cán bộ điều trần DUA sẽ dùng những thông tin mà bạn và chủ sở hữu lao động của bạn trình bày tại buổi điều trần. Thông thường thì cán bộ điều trần không được phép liên lạc với nhân chứng hoặc điểu tra sâu hơn về hồ sơ của bạn sau khi cuộc điều trần kết thúc.

  Nếu tôi thua kiện tại cuộc điều trần thì sao?

  Bạn có thể tự khiếu nại kể cả khi bạn không có một luật sư. Hoặc your local legal aid office có thể giúp đỡ.

  Nếu bạn thua kiện tại cuộc điều trần và bạn không có một luật sư giúp bạn, bạn có thể tự khiếu nại:

  1. Bạn có thể khiếu nại lên Board of Review. Bạn có 30 ngày để khiếu nại lên Hội đồng Xét xử.  DUA sẽ gửi hướng dẫn cho bạn cùng quyết định của họ bằng đường thư. Khi bạn khiếu nại lên Hội đồng Xét xử, bạn có thể gửi một lá thư hoặc những thông tin khác để chỉ ra rằng tại sao bạn cảm thấy bạn nên là người thắng kiện tại cuộc điều trần. Bạn thường không có được một cuộc điều trần mới, nhưng Hội đồng Xét xử sẽ xem giấy tờ của bạn và xét lại hồ sơ của bạn.   
  2.  Nếu bạn không thắng kiện tại Hội đồng Xét xử, bạn có thể kháng cáo lên Tòa án Quận, Bạn phải kháng cáo trong vòng 30 ngày sau khi bạn nhận được thông bào từ Hội đồng.

  Nếu bạn đã bỏ lỡ thời hạn kháng cáo của bạn. Bạn có thể viết thư tới Judi Cicatiello, Giám đốc Sở Trợ cấp Thất nghiệp, 19 Staniford Street, Boston, MA 02114 để yêu cầu cơ quan này xem xét lại quyết định của họ.  Thư của bạn nên giải thích tại sao bạn lại bị lỡ thời hạn kháng cáo và tại sao bạn nên được hưởng quyền lợi. 

  Nếu tôi đang khiếu nại một quyết định của DUA, liệu tôi có nên tiếp tục xác nhận rằng tôi đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp hay không?

  Có. Chừng nào bạn còn đang hưởng quyền lợ thất nghiệp bạn còn cần phải làm xác nhận (each week) rằng bạn vẫn có đủ điều kiện. Điều này không thay đổi cả khi bạn đang khiếu nại cho một từ chối. Hàng tuần bạn vẫn cần phải xác nhận rằng bạn đủ điều kiện trong khi bạn đang khiếu nại cho một từ chối. Bạn phải chỉ ra được rằng bạn vẫn đang tìm kiếm một việc làm mới. Bạn có thể làm xác nhận qua điện thoại (phone) theo số 617-626-6338 hoặc sử dụng Webcert Unemployment Insurance online for workers.

  Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

  Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý