COVID-19 và trường học

Ấn hành bởi Viện Cải Tiến Luật của Bang Massachusetts
Tháng Tư Ngày 18 Tháng 3, 2020
  • Bộ Giáo Dục (DESE) không yêu cầu học khu phải cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt trực tiếp cho học sinh trong thời gian nhà trường đóng cửa vì COVID-19
  • DESE khuyến khích học khu cung cấp dịch vụ “bù lại” cho học sinh mất các dịch vụ liên quan đến chương trình giáo dục đặc biệt vì nhà trường đóng cửa. Nhưng họ không yêu cầu học khu phải cung cấp thêm dịch vụ hoặc các cơ hội hổ trợ thêm cho học sinh.
  • DESE hổ trợ học khu về những nổ lực để họp qua mạng. Việc đội ngũ họp qua mạng không có thể phù hợp cho bạn do nhu cầu bảo mật cá nhân, hoặc bạn có thể không họp qua mạng được. Nhưng các buổi họp qua mạng có thể là lựa chọn cho một vài học sinh. DESE không đòi hỏi nhà trường cung cấp các buổi họp qua mạng.
  • Thời hạn làm đánh giá, buổi họp với đội ngũ, và các hoạt động liên quan đến thủ tục sẽ bị hoãn lại do nhà trường đóng cửa.
  • Các trường học tư, hợp tác và nội trú cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt vẫn mở cửa hoặc mở trở lại sớm hơn trường học. Học khu nên cung cấp phương tiện vận chuyển cho học sinh mà có thể tiếp cận các chương trình này.

Cập nhật từ Công Ty Luật Moor, Perlman & Gregg, LLC COVID-19 và CẬP NHẬT VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Các bữa ăn tại trường

Project Bread đang làm việc với Bộ Giáo Dục và nhiều trường học và đối tác trong cộng đồng để giúp gia đình nhận thức ăn trường học trong thời gian nhà trường đóng cửa.

Họ có bản đồ cập nhập và tờ danh sách bạn có thể dùng để tìm ra những trường học cung cấp thức ăn tại khu vực bạn ở.

Về Thông tin Thức Ăn của Trường trong thời gian trường đóng cửa, tìm cộng đồng của bạn, tên và địa chỉ trường cung cấp thức ăn tại khu vực bạn ở, loại thức ăn họ cung cấp, và thời gian họ mở cửa.

Dùng bản đồ về các địa điểm cung cấp thức ăn trong thời gian trường đóng cửa, bạn muốn "đóng ô legend" để bạn có thể nhìn thấy bản đồ rộng hơn. Bên phần dưới bên trái của bản đồ dấu + và - để giúp bạn mở rộng hay thu hẹp để nhìn thấy toàn bản đồ hay một phần nhỏ của bản đồ

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý