Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi cần phải biết gì về việc tự đại diện cho bản thân?

Bạn không cần phải chuyển nhà cho đến khi có được yêu cầu từ thẩm phán     

Bạn không cần phải dọn ra ngoài chỉ vì chủ nhà yêu cầu bạn dọn ra, gửi cho bạn một thông báo trục xuất hoặc gửi cho bạn một giấy tóm tắt quy trình triệu tập và khiếu nại. 

Bạn chỉ phải dọn ra ngoài nếu tòa án yêu cầu bạn phải dọn ra ngoài.

Nếu chủ nhà muốn bạn dọn ra ngoài, họ phải:

  • Gửi cho bạn một lá thư được gọi là thông báo trục xuất để nói cho bạn biết họ muốn bạn dọn ra ngoài
  • Hầu tòa,
  • Thắng vụ kiện trục xuất và
  • Nhận lệnh từ tòa án.

Đọc tất cả các giấy tờ bạn nhận được từ tòa án

Nếu một cảnh sát hoặc thanh tra tống đạt họ với các giấy tờ từ tòa án được gọi là giấy triệu tập và khiếu nại xin hãy đọc các giấy tờ này cẩn thận.

Chủ nhà của bạn chỉ có thể nhờ cảnh sát hoặc thanh tra tống đạt cho bạn một giấy triệu tập và khiếu nại nếu:

  • Thời hạn trên thông báo trục xuất đã hết hoặc
  • Hợp đồng thuê nhà của bạn đã hết hạn.

Giấy triệu tập và khiếu nại nói cho bạn biết:

  • Tên và địa chỉ của tòa án sẽ phiên xử cho vụ kiện của bạn.
  • Bạn phải nộp mẫu đơn các câu trả lời 3 ngày làm việc trước ngày "phiên điều trần đầu tiên của bạn".

Bạn sẽ nhận được thông báo gửi qua bưu điện từ tòa án khoảng 1 tuần sau khi bạn nhận được giấy triệu tập và khiếu nại. Thông báo sẽ nói cho bạn biết ngày giờ của phiên điều trần đầu tiên của bạn. Thông báo này cũng sẽ nói cho bạn biết nếu phiên tòa sẽ được thực hiện trực tiếp hay qua Zoom.

Hầu tòa hoặc nếu không bạn sẽ tự động thua kiện!

Bạn sống trong một môi trường sống tệ hại?

Nếu bạn có môi trường sống tệ hại trong nhà của mình như chuột, không có hệ thống lò sưởi hoặc rỉ nước, việc ghi chép lại những việc này là rất quan trọng. Nếu như chủ nhà biết về những tình trạng sống này, bạn có thể tránh khỏi việc bị trục xuất nếu như bạn phải đối mặt với một trục xuất vì không trả tiền thuê nhà hoặc trục xuất khi không có lỗi. Trục xuất không có lỗi là khi chủ nhà không thể đưa ra lý do cho việc trục xuất hoặc đưa ra một lý do mà không phải là lỗi của bạn. Ví dụ như chủ nhà có thể trục xuất bạn vì họ muốn bán ngôi nhà.

Sử dụng Tp sách 2: Danh sách kim tra lut v nhà để giúp bạn biết được những trục trặc về nhà ở mà chủ nhà cần phải sửa chữa. Nhanh nhất khi có thể bạn phải nói với chủ nhà về những trục trặc này trên văn bản như một lá thư, tin nhắn hoặc email - mặc dù bạn đã trao đổi với chủ nhà về vấn đề này. Bạn cũng có thể gọi cho thanh tra về nhà ở của thị trấn của bạn ngay lập tức và yêu cầu một cuộc thanh tra theo luật nhà ở.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý