Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bảo vệ bản thân trong một vụ trục xuất

Nếu bạn đang phải đối mặt với một vụ trục xuất, hãy sử dụng những thông tin này để khởi tố và bảo vệ nhà ở của bạn

Ở Massachusetts bạn không có quyền được luật sư bảo hộ nếu phải đối mặt với việc trục xuất. Rất nhiều người phải tự đại diện cho bản thân.

Đây là 15 tập sách đầu tiên để hỗ trợ bạn đại diện cho bản thân nếu bạn đang đối mặt với việc trục xuất tại Massachusetts. Tập sách này có những thông tin hữu ích về các bước bạn cần phải thực hiện để bảo vệ quyền lợi bản thân, bao gồm những việc bạn phải làm trước khi ra hầu tòa. Tập sách này không thay thế cho đại diện pháp lý của một luật sư.

15 tập sách giúp bạn đại diện pháp lý cho bản thân

Tp sách 1: Bo v bn thân trong mt v trc xut
Các bước cần thực hiện trước khi hầu tòa và những văn kiện cần mang theo khi đến tòa án

Tp sách 2: Danh sách kim tra lut v nhà
Điều kiện sống nào đã vi phạm luật về vệ sinh của tiểu bang

Tp sách 3: Câu tr li
Cách bào chữa cho bản thân và giải thích với tòa án lý do bạn không nên bị trục xuất

Tp sách 3A: Mu đơn các câu tr li & đơn tiết l np tr
Cách thức yêu cầu tòa án chấp nhận mẫu đơn các câu trả lời và đơn tiết lộ nộp trễ

Tp sách 4: Đơn tiết l
Cách thức để nhận được thông tin và chuẩn bị cho phiên tòa của bạn

Tập sách 4A: Đơn tiết lộ cho người thuê nhà trong các nhà ở bị tịch thu
Cách thức nhận được thông tin để chuẩn bị cho vụ kiện của bạn

Tp sách 5: Chuyn h sơ
Cách chuyển hồ sơ của bạn đến một tòa án về nhà ở

Tp sách 6: Xóa b s vng mt
Cách sắp xếp cho một phiên điều trần mới nếu bạn lỡ một phiên điều trần

Tập sách 7: Kháng kin
Nơi nộp đơn kháng kiện nếu bạn thua kiện

Tập sách 7A: Kháng kin
Cách thức kháng kiện cho một đơn kiện với tòa án nhà ở

Tập sách 7B: Kháng kin
Cách thức nộp đơn kháng kiện cho một đơn kiện với tòa án quận

Tp sách 8: Tm trú
Cách xin gia hạn thời gian để được tạm trú nếu bạn thua kiện

Tp sách 9: Bn tuyên th cho s túng thiếu
Cách thức yêu cầu tòa án thanh toán phí tòa án cho bạn

Tập sách 10: Thương lượng cho mt dàn xếp cho v kin
Cách thức suy nghĩ về các điều khoản bạn muốn có trong thỏa thuận

Tập sách 11: Đơn chnh sa sai sót
Cách thức chỉnh sửa sai sót cho hồ sơ tòa án trực tuyến của bạn

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý