Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Chuyển hồ sơ của bạn đến tòa án về nhà cửa

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute, cùng sự hỗ trợ từ các văn phòng dịch vụ pháp lý tại Massachusetts
Sự xem xét lại Tháng Một 2022

Giy triu tp và khiếu ni sẽ nói cho bạn biết tòa án sẽ xử lý vụ việc của bạn.

Nếu như vụ kiện của bạn sẽ diễn ra tại tòa án quận hoặc BMC, bạn có thể chuyển hồ sơ của bạn đến tòa án về nhà cửa. Tòa án về nhà cửa sẽ có nhiều nguồn tài nguyên hơn để hỗ trợ người thuê nhà.

Nếu bạn chuyển hồ sơ của bạn về tòa án về nhà cửa, hãy nộp câu trả lời của bạn tại tòa án quận hoặc BMC nơi vụ việc được nộp đơn. Dùng Tp sách 5: Chuyn giao.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý