Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Loại bỏ một sự vắng mặt

Bạn đã bỏ lỡ ngày ra tòa của mình?

Nếu bạn bỏ lỡ ngày ra tòa cho vụ trục xuất của mình, tòa án sẽ cho phép chủ nhà trục xuất bạn. Nhưng bạn có thể yêu cầu tòa án sắp xếp một phiên điều trần khác. Ngay khi bạn có thể, hãy điền vào Đơn đề nghị loại bỏ sự vắng mặt trong tập sách nhỏ này và nộp nó.

Điều gì xảy ra nếu tôi không đến hầu tòa?

Nếu bạn không tham dự phiên điều trần của mình hoặc bạn đến sau khi vụ án được gọi, tòa án sẽ đưa ra “phán quyết vắng mặt”. Tòa án quyết định chủ nhà của bạn thắng kiện vì bạn đã không hầu tòa. Chủ nhà có thể trục xuất bạn khoảng 2 tuần sau ngày bạn đáng lẽ phải hầu tòa.

Yêu cầu tòa án sắp xếp cho một phiên điều trần khác

Bạn có thể yêu cầu một thẩm phán xóa bỏ phán quyết vắng mặt và lên lịch cho một ngày hầu tòa khác. Bạn phải cung cấp cho thẩm phán một lý do chính đáng về việc không tham dự phiên tòa. Bạn cũng phải có một "biện hộ pháp lý" có thể ngăn chặn việc trục xuất của mình.

Nếu bạn chưa nộp đơn các câu trả lời, hãy đọc Tp sách 3: Các câu tr li để tìm hiểu về các biện hộ pháp lý mà bạn có thể có. Sau đó điền và đính kèm đơn các câu trả lời của bạn vào đơn đề nghị này.

Cố gắng nộp Đề nghị loại bỏ phán quyết vắng mặt câu trả lời của bạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày bạn không hầu tòa.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý