Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tìm kiếm trợ giúp pháp lý

Cố gắng tìm một luật sư sớm nhất bạn có thể làm. Sử dụng công cụ tìm kiếm nguồn tài nguyên pháp lý: MassLRF.org

Bạn có thể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình hỗ trợ pháp lý địa phương của bạn. Nếu bạn không thể tìm được một luật sư từ chương trình hỗ trợ pháp lý địa phương của bạn, hãy gọi cho hiệp hội luật sư địa phương của bạn và yêu cầu chương trình giới thiệu luật sư của họ. Tìm kiếm hiệp hội luật sư địa phương của bạn trực tuyến. Nếu bạn không có máy tính, hãy đến thư viện địa phương của bạn để truy cập vào máy tính.

Một luật sư có thể:

  • Đưa ra những tư vấn pháp lý phù hợp hoàn cảnh của bạn.
  • Điền và nộp các giấy tờ tòa án cho bạn.
  • Đại diện cho bạn và hầu tòa vùng với bạn.
  • Nói chuyện với thẩm phán và chủ nhà của bạn hoặc luật sư của chủ nhà của bạn.

Một số các tòa án về nhà ở có chương trình luật sư đại diện trong ngày. Chương trình luật sư đại diện trong ngày có thể cung cấp cho bạn những lời khuyên và trợ giúp ngắn gọn. Nếu bạn đã có mặt tại phiên tòa, hỏi nhân viên tòa án hoặc thẩm phán cách tìm luật sư trong ngày tại tòa án của họ.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý