Bạn đang ở đây

pháp luật nước

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại 29 March, 2006

Liệu người thuê nhà có nhận được biên lai đòi tiền nước trực tiếp?

water faucet image

Đã bao giờ chủ nhà nói với quí vị rằng quí vị sẽ phải trả biên lai tiền nước của quí vị bởi vì đã có luật mới ban hành ở tiểu bang Massachusetts? Trong khi tiền thuê nhà luôn luôn bao gồm chi phí trả cho nước, theo luật mới ban hành này chủ nhà có thể gửi biên lai riêng tới người thuê nhà cho nước sử dụng – nhưng chi trong trường hợp tất cả những điều sau xảy ra:

 1. Đồng hồ đo phụ được lắp đặt
  Chủ nhà phải có một thợ ống nước có bằng hành nghề lắp đặt đồng hồ đo (gọi là đồng hồ đo phụ) để đo lượng nước sinh hoạt thực sự sử dụng bởi mỗi căn hộ.
 2. Thiết bị cố định Dòng chảy-Mức thấpLow-Flow được lắp đặt
  Chủ nhà phải lắp đặt loại vòi nước, vòi tắm và bồn vệ sinh tiết kiệm nước và dòng chảy-mức thấp.
 3. Việc thuê nhà của quí vị Bắt đầu Sau ngày 16 tháng 3 năm 2005
  Quí vị có thể nhận được biên lai riêng để trả cho nước chỉ trong trường hợp quí vị dọn vào căn hộ của quí vị trong hoặc sau ngày 16 tháng 3 năm 2005. Quí vị không thể nhận được biên lai riêng trả tiền nước nếu việc thuê nhà của quí vị bắt đầu trước ngày 16 tháng 3 năm 2005 – ngày mà luật mới ban hành bắt đầu có hiệu lực.
 4. Người thuê nhà trước quí vị đã không bị ép buộc dọn ra.
  Nếu người thuê nhà trước – người mà không bị yêu cầu trả tiền nước sinh hoạt – rời khỏi căn hộ một cách không tự nguyện, chủ nhà không thể đòi tiền nước đối với người thuê nhà mới. Luật pháp muốn tránh việc chủ nhà ép buộc người thuê nhà hiên tại dọn ra để cho người mới thuê nhằm yêu cầu họ trả tiền nước. (Điều này không dễ dàng để tìm ra được).
 5. Có một Thỏa thuận Thuê nhà bằng Văn bản
  Quí vị phải có một thỏa thuận thuê nhà bằng văn bản được ký bởi chủ nhà và quí vị trong đó bằng ngôn ngữ rõ ràng chỉ ra rằng quí vị chịu trách nhiệm trả tiền cho một biên lai riêng cho nước và việc tính tiền được sắp xếp như thế nào.
 6. Chủ nhà Đăng ký Chứng nhận
  Chủ nhà gửi biên lai riêng cho nước phải đăng ký chứng nhận với Bộ các dịch vụ về Thanh tra và Sức khỏe để được cấp giấy chứng nhận rằng họ đã hoàn tất mọi điều trên.

Nếu chủ nhà không theo bất cứ điều nào trong những yêu cầu trên, ông ta hoặc bà ta không thể đòi tiền nước trực tiếp từ quí vị. Để có được một cuốn sách nhỏ miễn phí với nhiều thông tin hơn về luật đồng hồ phụ đo nước Water Law Booklet, xin đến văn phòng dịch vụ pháp lý gần nhất của quí vị.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý