Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Trợ giúp Khẩn cấp cho Nơi ở

Trợ giúp khẩn cấp (Emergency Assistance -EA) là một chương trình nhằm cung cấp một nơi ở tạm thời cho những gia đình có trẻ em mà rơi vào tình trạng vô gia cư. Chương trình này được điều hành bởi Department of Housing and Community Development (DHCD).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý