Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Phiếu thực phẩm dành cho Thường trú nhận Hợp pháp

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại November 2013
 1. Tôi có "thẻ xanh". Tôi có đủ tiêu chuẩn nhận phiếu thực phẩm hay không?

  Nếu bạn có một thẻ xanh, bạn là một Thường trú nhân Hợp pháp hay còn gọi là "LPR". Rât nhiều "LPR" có thu nhập thấp có đủ tiêu chuẩn nhận lãnh phiếu thực phẩm. Một số LPR là người trưởng thành thì cần có 5 năm thường trú hợp pháp trước khi họ có thể xin phiếu thực phẩm.

  Tuy nhiên, thời gian chờ đợi 5 năm là không đòi hỏi đối với những LPR là người trưởng thành nếu họ nhận được những phúc lợi dựa trên sự mất khả năng lao động của họ (ví dụ như EAEDC, TAFDC, hoặc MassHealth dành cho những người mất khả năng lao động). Thời gian chờ đợi 5 năm cũng không đòi hỏi đối với những LPR mà có quá trình làm việc đặc biệt. (Tư vấn một người bảo vệ quyền lợi nếu có thắc mắc về quá trình làm việc) Nếu bạn là một LPR người lớn mà được bảo lãnh. xem câu hỏi 7.

 2. Tôi đã có một tình trạng nhập cư khác trước khi tôi có thẻ xanh. Điều đó ảnh hưởng đến phúc lợi của tôi thế nào?

  Một số người nhập cư là thường trú nhân LPR khi đến Mỹ lần đầu theo diện di tản hoặc những diện khác. Nếu hiện tại bạn là một thường trú nhân LPR, nhưng bạn đã thuộc một diện "đủ tiêu chuẩn" đặc biệt trước đó, bạn không cần chờ 5 năm mới có thể xin phiếu thực phẩm. Những diện "đủ tiêu chuẩn" đặc biệt này bao gồm những người đến từ Cuba, Haiti, những người thuộc diện cứu tế, người di tản, một số con lai cụ thể, những người nhập cư là nạn nhân của tệ buôn người hoặc những người đã được cho phép tạm ngưng việc bị trục xuất. Tư vấn một người bảo vệ quyền lợi nếu bạn cần biết thêm thông tin về những diện này.

 3. Nếu tôi không đủ tiêu chuẩn, các con của tôi là thường trú nhân LPR hoặc công dân có thể xin phiếu thực phẩm được hay không?

  CÓ! LPR và công dân Mỹ có thể xin phiếu thực phẩm mà không cần phải qua bất cứ thời gian chờ đợi nào. Bạn lúc nào cũng có thể nộp đơn xin cho các con của bạn kể cả khi bản thân bạn phải chờ 5 năm mới có thể nộp đơn. Nhớ nói với DTA về tình trạng pháp nhân của bạn vì có thể bạn sẽ nhận được nhiều phúc lợi hơn cho các con của bạn.

 4. Nhận phiếu thực phẩm có làm hại đến khả năng trở thành công dân của tôi hay không?

  KHÔNG. Phiếu thực phẩm sẽ KHÔNG làm hại gì đến khả năng trở thành công dân Mỹ của bạn, cũng như không làm ảnh hưởng gì đến khả năng xin được thẻ xanh.

 5. Làm thế nào để xin được phiếu thực phẩm nếu tôi không nói tiếng Anh?

  Bạn có quyền nộp đơn xin phiếu thực phẩm với ngôn ngữ mà bạn muốn. Văn phòng phiếu thực phẩm (DTA) có trách nhiệm cung cấp cho bạn một thông dịch trong buổi hẹn với bạn và gửi thư từ cho bạn bằng ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn không hiểu những gì mà người nhân viên nói với bạn, và họ từ chối cung cấp một thông dịch cho bạn, hãy gọi cho một người bảo vệ quyền lợi!

 6. Tôi có thể xin được phiếu thực phẩm hay không nếu tôi có đi làm?

  Rất nhiều người đi làm với mức tiền công thấp vẫn đủ tiêu chuận nhận lãnh phiếu thực phẩm. Số tiền cho phúc lợi của bạn tùy thuộc vào số người trong gia đình bạn, thu nhập, và các chi phí của bạn. Tiền thuê nhà, tiền sưởi, những chi phí tiện ích, tiền gửi trẻ, tiền nuôi con mà bạn phải trả và các hóa đơn y tế (nếu bạn là người già hoăc mất khả năng lao động) đều được xem xét khi tính toán khoản phúc lợi mà bạn được nhận. Nếu bạn có thu nhập thấp, việc nộp đơn xin là rất đáng làm.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý