Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bạn có quyền có một thông dịch viên miễn phí

Ấn hành bởi Massachusetts Language Access Coalition
Sự xem xét lại tháng 7 năm 2023

 

Bạn có quyền có một thông dịch viên miễn phí và có các thông tin văn bản quan trọng bằng ngôn ngữ của bạn tại hầu hết:

 
school graphic

Trường học

public programs graphic

Các chương trình Công cộng

court graphic

Toà án

police graphic

Cảnh sát

housing graphic

Nhà ở Công cộng

hospital graphic

Bệnh viện/Bác sĩ

 

Bạn có quyền:

  • trao đổi với toà án về án vụ của bạn,
  • xin các lợi ích,
  • trao đổi với thầy cô giáo của con bạn,
  • trao đổi với cảnh sát hoặc bác sĩ của bạn, và
  • có các thông tin văn bản quan trọng,

bằng ngôn ngữ riêng của bạn.

Các chương trình nhận được tiền từ chính phủ liên bang phải cho tất cả mọi người truy cập các dịch vụ. Nếu bạn không nói Anh ngữ tốt, bạn vẫn có quyền này. Những chương trình đó không thể kỳ thị bạn vì lý do sắc tộc hoặc ngôn ngữ của bạn. Điều đó có nghĩa là các nhân viên nên:

  • Giao tiếp với bạn bằng ngôn ngữ của bạn,
  • Phục vụ bạn trong thời gian nhanh nhất,
  • Đối xử theo cách tôn trọng bạn.

Toà án, trường học, bệnh viện, cảnh sát, và các chương trình chính phủ đều phải tuân thủ luật pháp (Title VI of the Civil Rights Act of 1964).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý