Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi có thể mang thông dịch viên riêng của tôi hay không?

Ấn hành bởi Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Tháng Tư tháng 6 năm 2015

Một chương trình không được phép yêu câu cầu bạn mang ai đó theo để thông dịch cho bnaj, hoặc yêu cầu bạn bè hoặc người thân đi cùng bạn làm công việc thông dịch.

Bạn có thể mang thông dịch viên riêng của bạn nếu bạn muốn. Nhưng nếu họ không phải là một thông dịch viên chuyên nghiệp, điều đó có thể gây ra vấn đề.

Thông dịch viên chuyên nghiệp là những người thông thạo cả hai ngôn ngữ . Họ dịch trực tiếp và rõ ràng tất cả những gì mà bạn và nhân viên chương trình nói. Thông dịch viên chuyện nghiệp tuân thủ các qui định về thông dịch. Và họ bảo mật các thông tin của bạn.

Đừng yêu cầu trẻ con thông dịch cho bạn. Nội dung có thể nhậy cảm hoặc tinh tế không phù hợp với tai của trẻ con. Đứa trẻ cũng không thể là một thông dịch viên tin cậy. Trẻ con có thể không hiểu được tất cả các từ trong Anh ngữ hoặc trong ngôn ngữ của bạn. Sẽ là không công bằng cho bạn hoặc cho con của bạn nếu yêu cầu chúng làm công việc thông dịch. Hãy bảo vệ bản thân bạn cũng như con của bạn. Hãy đòi hỏi để có được một thông dịch viên chuyện nghiệp.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý