Bạn đang ở đây

Ai có thể có một thông dịch viên?

Ấn hành bởi Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Tháng Tư Tháng 6 năm 2015

Bất cứ ai cần được thông dịch có quyền có được một thông dịch viên. Nếu bạn cần một thông dịch viên để:

  • hiểu điều gì đã được nói ra, hoặc
  • làm cho người ta hiểu bạn

toà án và hấu hết các chương trình công cộng phải cho bạn một thông dịch viên miễn phí.

Cho dù ngôn ngữ của bạn là gì, hoặc tình trạng cư trú của bạn là gì đi chăng nữa. Nếu việc nói hoặc hiểu Anh ngữ là một trở ngại đối với bạn. bạn có quyền có một thông dịch viên miễn phí tại toà án và các văn phòng công cộng. Bạn cũng có quyền có được các văn bản quan trọng bằng ngôn ngữ của bạn.

Nếu tôi nói được một chút Anh ngữ thì sao?

Bạn vẫn có quyền có một thông dich viên. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nói bằng ngôn ngữ bản địa của bạn hơn là bằng Anh ngữ, bạn có quyền có một thông dịch viên. Bạn cần hiểu tất cả những gì nhân viên xã hội của bạn nói, và nhân viên xã hội cũng cần hiểu tất cả những gì bạn nói.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý