Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tốn phí bao nhiêu để có được một thông dịch viên?

Ấn hành bởi Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Tháng Tư Tháng 6 năm 2015

Bạn không phải tốn kém gì để có được một thông dịch viên.  Toà án hay văn phòng sẽ trả cho thông dịch viên. Sẽ là bất hợp pháp nếu họ yêu cầu bạn trả tiền cho thông dịch viên.

Toà án và các chương trình phúc lợi công cộng phải dịch những văn bản quan trọng như thông báo, đơn xin và các giấy uỷ quyền. Họ không được đòi tiền dịch thuật từ bạn.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý