Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Nếu họ không cho tôi một thông dịch viên hay họ yêu cầu tôi mang thông dịch viên riêng của tôi tới thì sao?

Ấn hành bởi Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Tháng Tư Tháng 6 năm 2015

Nếu chương trình không cho bạn một thông dịch miễn phí, hãy khiếu nại:

  1. Yêu cầu nói chuyện với sếp trên của họ. Nếu sếp trên không cho bạn một thông dịch viên,
  2. Hãy viết xuống:
    • tên của người sếp đó,
    • tên của chương trình, và
    • ngày. 
  3. Báo cáo với Liên minh Truy cập Ngôn ngữ:

Liên minh Truy cập Ngôn ngữ sẽ mở cuộc điều tra.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý